چهارشنبه ١٣٩٩/١/٢٠ - ١٧:١٩ Language: English | فارسی
اسناد راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری‌های صنعت برق و انرژی


با توجه به ضرورت افزايش بهره‌وري و استفاده بهينه از سرمايه‌هاي موجود و اهميت توسعه علم و فناوري در تحقق اهداف اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي کشور، وزارت نيرو اقدام به تعريف طرح‌هاي کلان ملي در راستاي نيازهاي کشور نمود. تدوين اسناد ملي توسعه فناوري‌هاي راهبردي، موضوعي تخصصي و نيازمند تسلط به ابعاد مختلف علمي مانند ابعاد فني حوزه فناورانه مورد نظر و ابعاد ديگري مانند مديريت فناوري، سياست‌گذاري علم و فناوري، آينده‌پژوهي، برنامه‌ريزي راهبردي و مديريت نوآوري است.
در همين راستا، تيم‌هاي تحقيقاتي پژوهشگاه نيرو که از متخصصين مجرب حوزه‌هاي مختلف مي‌باشند با کمک تیم‌های مشاور مديريت فناوري مسئولیت تدوین 40 سند راهبردی و تهیه نقشه راه توسعه فناوری‌های صنعت برق و انرژی را با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي محققين بخش دانشگاهي و صنعتي برعهده گرفت که عناوین آن ذیلاً ارائه و قابل دانلود است.