چهارشنبه ١٣٩٩/١/٢٠ - ١۶:٣۵ Language: English | فارسی

 

 پايان پذيري منابع انرژي فسيلي كشور از يكسو و وابستگي رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور به درآمد حاصل از صادرات اين منابع، در كنار اثرات بسيار مخرب مصرف سوختهاي فسيلي روي محيط زيست، اهميت صيانت از منابع انرژي اوليه كشور و بهره برداري بهينه از آنها را دو چندان نموده است. اين امر انجام تحقيقات كاربردي در محورهاي زير را اجتناب ناپذير مي‌نمايد:

  • بهينه سازي مصرف و استفاده منطقي از انرژي.
  • بهره گيري از انرژي‌هاي نو و تجديد پذير با توجه به پتانسيل بالقوه بسيار مناسب آنها در كشور.
  • كنترل آلاينده‌هاي آب، هوا و خاك با هدف استفاده مجدد از دور ريز‌ها به‌منظور صرفه‌جوئي در مصرف انرژي و مواد.  
 

پژوهشكده انرژي و محيط زيست پژوهشگاه نيرو در راستاي فعال نمودن محورهاي تحقيقاتي فوق‌الذكر از طريق انجام پروژه هاي تحقيقاتي - كاربردي فعاليت خود را برنامه‌ريزي نموده است. پژوهشكده انرژي و محيط زيست با بهره‌گيري از كادر تخصصي ورزيده و مجرب و همچنين تجهيزات و امكانات مناسب آزمايشگاهي و كارگاهي، مشغول فعاليت و ارائه خدمات مي‌باشد.

 

 
گروه های مربوطه
آزمايشگاه هاي مربوطه