چهارشنبه ١٣٩٩/١/٢٠ - ١۶:١۴ Language: English | فارسی

انتقال و توزيع نيروي برق شريان حياتي صنعت برق مي‌باشد و فناوري آن طي 5 دهه اخير از كشورهاي غربي به ايران منتقل شده است. .هم اكنون با تلاش بي وقفه بهره‌برداران و مشاورين با تجربه صنعت برق كشور توسعه، ايستائي و تداوم بهره برداري شبكه برق ايران تامين شده است.

پژوهشكده انتقال و توزيع نيرو بانگرشي نوين به روش‌هاي طراحي، بهره‌برداري و اجراي شبكه‌هاي انتقال و توزيع از سال 1376 با 3 گروه پژوهشي "فشارقوي"، "خط و پست" و "سازه" تاسيس گرديد و براي اولين بار در كشور دستاوردهاي زيادي را به صنعت برق عرضه نموده است. كه عناوين بعضي از آنها در ذيل اعلام مي‌شود:

 • تدوين دانش فني طراحي دكل هاي مهاري ساخت و آزمايش نوعي آن
 • تدوين دانش فني طراحي ايزولاتور زلزله، ساخت و آزمايش نوعي آن
 • طراحي و ساخت دكل هاي موقت انتقال نيرو
 • مقاوم سازي لرزه اي يك بي 400 كيلوولت در پست قاينات برق خراسان
 • پياده سازي و اجراي اتوماسيون پست هاي 20/63 كيلوولت
 • تهيه نقشه آلودگي در مناطق خاص كشور
 • تدوين استاندارد مناطق خاص كشور
 • طراحي و ساخت سيستم هاي مانيتورينگ برقگير
 • طراحي و ساخت دمپرهاي ضدگالوپينگ  TDD  و ST
 • طراحي و ساخت سيستم آزمايش Salt Fog
 • طراحي و ساخت سيستم هاي مانيتورينگ ترانس
 • تهيه استاندارد سيستم اتوماسيون پست‌هاي انتقال و فوق توزيع
 • طراحي و ساخت مقره سنجش ولتاژ و جريان
 • طراحي و ساخت مقره سراميكي پليمري
 • طراحي و ساخت سكشنلايزر

  

  زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشكده انتقال و توزيع

 • طراحي، ساخت و انتقال دانش فني تجهيزات و سيستم‌هاي خاص شبكه هاي انتقال و توزيع
 • طراحي، ساخت و انتقال دانش فني تجهيزات آزمايشگاهي فشارقوي
 • تحقيق در كلية زمينه‌هاي پست‌هاي انتقال و فوق توزيع از جمله كاهش ابعاد، ارزيابي و تخمين عمر تجهيزات، بهره‌برداري و تعمير و نگهداري تجهيزات و نيز اتوماسيون پست و همچنين ترانسهاي قدرت
 • تحقيق و ارائه طرح در زمينه طراحي شبكه‌هاي توزيع نيرو و توسعه آنها
 • تحقيق و ايجاد نرم‌افزارهاي كاربردي در زمينه طراحي، بهره‌برداري و توسعه شبكه هاي انتقال و توزيع
 • تحقيق و مطالعه مواد عايقي، ميدانهاي الكترومغناطيس
 • طراحي و ساخت دكل‌هاي نوع جديد در ايران از جمله دكل‌هاي مهاري، موقت و خودايستا و بهينه‌سازي دكل‌هاي موجود
 • مقاوم سازي تأسيسات و تجهيزات پست‌ها و خطوط انتقال نيرو دربرابر زلزله
 • تحقيق در كلية زمينه‌هاي خطوط انتقال نيرو از جمله كاهش حريم، ايزولاسيون، ارزيابي و تخمين عمر تجهيزات (مقره، دكل، يراق‌آلات، فونداسيون و هادي)
 • كار در زمينه‌هاي مختلف حفاظت شبكه و پست‌ها

 

گروه های مربوطه
آزمايشگاه هاي مربوطه