چهارشنبه ١٣٩٩/١/٢٠ - ١٧:١١ Language: English | فارسی

درجهت نيل به اهداف پژوهشگاه نيرو با توجه به اهداف كلان تحقيقات صنعت برق به منظور دسترسي به خودكفايي در طراحي و ساخت تجهيزات مورد نياز شبكه‌هاي توليد، انتقال و توزيع برق و همچنين با در نظر گرفتن خط مشي ارتقاء و بهبود كيفيت تجهيزات ساخت داخل، ايجاد اشتغال و بهره گيري از پتانسيلهاي موجود در صنعت برق فعاليت مي‌نمايد:

 

ايجاد دانش فني ساخت تجهيزات مورد نياز صنعت برق كشور در رده‌هاي توليد، انتقال و توزيع

 • طراحي و ساخت تجهيزات حفاظت و اندازه‌گيري قدرت
 • طراحي و ساخت نرم افزار اسكادا (SCADA)
 • طراحي و ساخت پايانه‌هاي دوردست (RTU)
 • طراحي و ساخت تجهيزات مخابراتي راديويي جهت انتقال اطلاعات و استفاده در ديسپاچينگ توزيع و فوق توزيع
 • طراحي و ساخت سيستم‌هاي مخابراتي به منظور انتقال اطلاعات از طريق خطوط فشار قوي
 • طراحي و ساخت سيستم‌هاي مخابراتي به منظور انتقال اطلاعات از طريق خطوط توزيع برق(DLC)
 • طراحي و ساخت تجهيزات مخابرات نوري
 • طراحي و ساخت سيستم‌هاي مالتي پلكسر
 • طراحي و ساخت تجهيزات سنجش واندازه گيري انرژي
 • طراحي و ساخت تجهيزات اندازه گيري هوشمند
 • طراحي و ساخت سيستم‌هاي اپتوالكترونيك
 • طراحي و ساخت سيستم‌هاي قرائت خودكار
 • طراحي و ساخت سيستم‌هاي MIS  توليد، توزيع وانتقال
 • طراحي و ساخت سيستم‌هاي اطلاعاتي ومديريتي Web based

 

طراحي سيستم‌هاي مورد نياز صنعت برق كشور

 • طراحي كلي سيستمهاي ديسپاچينگ انتقال،فوق توزيع و توزيع
 • طراحي سيستمهاي اتوماسيون پستهاي انتقال و فوق توزيع
 • طراحي انواع شبكه‌هاي مخابراتي مورد نياز صنعت برق در رده‌هاي ‌انتقال ، فوق توزيع، توزيع، امور مشتركين
 • طراحي و پياده سازي نرم افزارهاي web-based براي صنعت برق
 • طراحي و پياده سازي نرم افزارهاي كاربردي مورداستفاده درصنعت برق
 • طراحي و پياده سازي سيستم‌هاي اندازه‌گيري هوشمند
 • طراحي و پياده سازي زير سيستم‌هاي تشكيل هوشمند برق

 

تجهيز آزمايشگاههاي مرجع مورد نياز صنعت برق كشور

 • آزمايشگاه مرجع سنجش كيفيت (كنتور، EMC و ...)
 •  آزمايشگاه ااپتوالكترونيك
 • آزمايشگاه طراحي تراشه

 

انتقال دانش فني ساخت تجهيزات و انتقال آن به بخش‌هاي خصوصي و دولتي جهت توليد انبوه و نيز پشتيباني فني توليد كننده

 • كنتور تكفاز ديجيتال
 • كنتور سه‌فاز ديجيتال
 • سيستم PLC ديجيتال
 • سيستم مودم راديويي باند فركانسي UHF
 • سيستم مالتي پلكسر صوت و داده به منظور افزايش ظرفيت PLC هاي آنالوگ
 • نرم افزار اسكادا (SCADA)
 • سيستم پايانه راه دور RTU
 • ماژول تشخيص خطا در پايانه توزيع
 • نمونه نيمه صنعتي PLC101
 • رله SEF
 • رله OCEF
 • رله جريان زياد
 • فاصله ياب خطا
 • مولتي ترانسديوسر
 • نشانگر خطا

 

ايجاد هسته‌هاي قوي مشاوره مورد نياز صنعت برق كشور

 • ارائه مشاوره در اجراي پروژه‌هاي كنترل و اتوماسيون
 • ارائه مشاوره در خريد و تهيه تجهيزات مورد نياز صنعت برق
 • ارائه مشاوره در تهيه اسناد مناقصه سيستم‌هاي ديسپاچينگ
 • نظارت بر ساخت، ‌نصب، تست و راه‌اندازي سيستم‌هاي ديسپاچينگ
 • ارائه مشاوره در زمينه طراحي انواع سيستم‌هاي مخابراتي در صنعت برق
 • ارائه مشاوره در زمينه طرح تغيير وتحول از سيستم اندازه گيري سنتي به پيشرفته
 • ارائه مشاوره در تهيه مشخصات فني مربوط به مناقصات خريد كنتور
 • ارائه مشاور در تهيه مشخصات فني مربوط به مناقصات خريد و راه اندازي زير ساختار اندازه‌گيري هوشمند

 

گروه های مربوطه
آزمايشگاه هاي مربوطه