چهارشنبه ١٣٩٩/١/٢٠ - ١۵:۴٨ Language: English | فارسی

مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی در تیرماه سال 1392 ، به صورت رسمی راه اندازی گردید. این مرکز که مهمترین وظیفه آن تجاری سازی فعالیتهای علمی و پژوهشی با استقرار چارچوبهای مدیریتی و اقتصادی بر پروژه ها و طرحهای فنی صنعت برق ایران می باشد، در پژوهشگاه نیرو واقع شده است.

گروه های مربوطه
آزمايشگاه هاي مربوطه