چهارشنبه ١٣٩٩/١/٢٠ - ١۵:۵٠ Language: English | فارسی

مركز آزمايشگاه‌هاي مرجع پژوهشگاه نيرو با توجه به رسالت مهمي كه بر عهده دارد با ارائه يك برنامه منظم و كاربردي و با عنايت به اجراي آن در خصوص فرآيند تحقيق و توسعه و اثر بخشي آن در برنامه هاي مرتبط با بحث آزمايشگاه‌هاي مرجع، موارد زير را در ارائه خدمات آزمايشگاهي برتر در صنعت برق كشور با توجه به اصل مشتري مداري به عنوان سرلوحه كار خود قرار داده است:

  • افزايش اعتماد در اطلاعات ارائه شده براي تحليل و تصميم گيري در پروژه هاي تحقيقاتي،مطالعاتي،توليدي
  • سنجش صحيح و مناسب كيفيت كالا و تجهيزات توليدي مطابق با قوانين و مقررات در مسير كنترل كيفيت آنها
  • افزايش اعتماد براي استفاده از تجهيزات در صنعت برق با توجه به نقش آزمايشگاههاي مرجع در ارزيابي و مطابقت آنها با استاندارد هاي ساخت تجهيزات و توليد مواد
  • كاهش هزينه ها و ايجاد امكان تصميم گيري در برنامه هاي مربوط به رشد و توسعه اقتصادي در صنعت برق
  • استقرار قوانين و مقررات به ويژه استانداردهاي جديد در اثر فعاليت آزمايشگاههاي مرجع
  • كاهش تلفات، حوادث و نارسائيها در صنعت برق در راستاي حفاظت از محيط زيست
  • ارتقاء تندرستي و رفاه مصرف كنندگان و عموم مردم

 آزمايشگاه‌هاي مرجع پژوهشگاه نيرو با بهره گيري از كارشناسان مجرب و با بكارگيري انواع تجهيزات و دستگاههاي مجهز، معتبرترين مرجع انجام آزمونهاي مورد درخواست در صنعت برق كشور مي‌باشند كه كليه خدمات آزمايشگاهي را بر اساس استانداردهاي ملي و بين‌المللي به صنعت برق و ساير صنايع و در داخل و خارج از كشور ارائه مي نمايند.

اين آزمايشگاه‌ها داراي گواهينامه تائيد صلاحيت از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و گواهينامه مديريت سيستم كيفيت مبتني بر استانـدارد ISO/IEC 17025:2005 از مرجع اعتباردهي DAP آلمان مي باشند.

آزمايشگاه‌هاي مرجع پژوهشگاه نيرو در شوراي ارزيابي و مطابقت با استانداردهاي توليد شركت توانير، آزمونهاي لازم را براي كنترل كيفيت انواع مختلف تجهيزات الكتريكي جهت صدور گواهينامه مطابقت با استانداردهاي توليد انجام مي دهند و مركز آزمايشگاه‌هاي مرجع دبيرخانه شوراي مذكور مي‌باشد.

گروه های مربوطه
آزمايشگاه هاي مربوطه