چهارشنبه ١٣٩٩/١/٢٠ - ١۵:۵٢ Language: English | فارسی

پژوهشكده توليد نيرو به عنوان يکي از زيرمجموعه‌‌هاي پژوهشگاه نيرو، كار خود را از سال 76 آغاز كرد و از آن زمان تاكنون درصدد برآمده است تا از طريق همكـاري نزديك با نيروگاه‌ها و اجراي پروژه‌هاي كاربردي، گامي در جهت بهبود کارايي نيروگاه‌ها و توسعه دانش فني در زمينه طراحي و ساخت تجهيـزات مورد نياز و مواد پرمصرف و ارز بر نيروگاهي بردارد. اين پژوهشكده داراي سه گروه پژوهشي مكانيک، بهره‌برداري و سيستم ‌هاي اندازه‌گيري و كنترل نيروگاه مي‌باشد که جهت نيل به اهداف زير فعاليت مي‌نمايند :

  • توسعه دانش فني در زمينه طراحي و ساخت تجهيـزات مورد نياز نيروگاه‌ها
  • شناسايي مشکلات و عيب‌يابي سيستم‌هاي مختلف نيروگاه‌ها
  • برقراري ارتباط با صاحبان صنايع داخلي و سازندگان تجهيزات نيروگاهي جهت شناسايي و بکارگيري فناوري‌هاي جديد در نيروگاه‌ها
  • انجام پروژه‌هاي كاربردي در جهت رفع مشكلات بهره‌برداري نيروگاه‌ها
  • بهينه‌سازي توليد و افزايش راندمان نيروگاه‌ها و كاهش آلودگي زيست‌محيطي آنها
  • ارايه نتايج تحقيقات كاربردي به صورت دانش فني به شركت‌هاي توليد برق كشور  
گروه های مربوطه
آزمايشگاه هاي مربوطه