چهارشنبه ١٣٩٩/١/٢٠ - ١۶:۵٠ Language: English | فارسی

 پژوهشكده برق پژوهشگاه نيرو در زمينه‌هاي مطالعاتي و تحقيقاتي مرتبط با مباحث ماشينهاي الكتريكي، الكترونيك صنعتي، مطالعات سيستم و مشكلات بهره‌برداري شبكه برق مشغول به كار مي‌باشد. در اين پژوهشكده روند كار بر اين منوال مي‌باشد كه در ابتدا با بررسي و تحقيق در خصوص موضوعات تعيين شده آغاز شده و در نهايت منتهي به طراحي، رفع مشكل و يا حتي ساخت يك نمونه اوليه از دستگاهها و يا سيستمهاي مورد نياز مي‌گردد. اين تحقيقات عمدتاً در زمينه‌هاي فعاليتي زير صورت مي‌پذيرد:

  •  توسعه ابزارهاي محاسباتي و نرم‌افزارهاي كاربردي در زمينه طراحي، بهره‌برداري و مطالعات سيستم قدرت
  • ارائه راهكارهاي مهندسي جهت حل مشكلات و مسائل صنعت برق و يا بهينه‌سازي و بهبود عملكرد در بخش‌هاي مختلف طراحي و بهره‌برداري شبكه، مطالعات سيستم، نوسازي شبكه و غيره
  • ايجاد و توسعه دانش فني موردنياز جهت طراحي و يا بهبود عملكرد ماشين‌هاي الكتريكي بزرگ، متوسط و كوچك اعم از موتورها و ژنراتورها، ارائه روشهاي پيشرفته مانيتورينگ، عيب‌يابي، تعمير و نگهداري ماشينهاي الكتريكي
  • مطالعه، طراحي و ساخت نمونه‌هاي آزمايشگاهي و نيمه‌صنعتي تجهيزات الكترونيك قدرت، مورد كاربرد در صنعت برق در دو بخش شبكه و نيروگاه
  • استانداردسازي برنامه‌ريزي و طراحي شبكه و مباني كيفيت انرژي الكتريكي
  • مطالعـــه در زمينــــــــــه‌هاي خاص صنـعت برق نظير قيمت‌گذاري انرژي الكتريكي در شبــكه، بررسي خصوصي‌سازي (Deregulation) در صنعت برق، ترانزيت انرژي الكتريكي و غيره
   
گروه های مربوطه
آزمايشگاه هاي مربوطه