پنجشنبه ١٣٩٨/٩/٢١ - ٢:۵۴ Language: English | فارسی
طراحي و ساخت نمونه نيمه‎صنعتي مولتي‎ترانسديوسر ديجيتال
عنوان پروژه : طراحي و ساخت نمونه نيمه‎صنعتي مولتي‎ترانسديوسر ديجيتال
پژوهشکده : پژوهشکده کنترل و مديريت شبکه
گروه مجری : گروه پژوهشي ابزار دقيق
کد پروژه : ---
مدیر پروژه : بهزاد ايراني
پرسنل :مصطفي غديري‎پور، افشين رهبر شجاعتي
کارفرما : طرح تحقيقات نيرو
تاریخ اجرا : 1378

اندازه‎گيري كميت‎هاي مختلف شبكه و جمع‎آوري اطلاعات مربوط به آنها يكي از مسائل عمده در صنعت برق مي‎باشد. مولتي‎ترانسديوسرها دستگاههايي هستند كه در پستهاي انتقال و فوق‎توزيع نصب مي‎گردند. ورودي آنها از طريق PT  و  PTهاي پست تامين مي‎گردد و خروجي‎هاي آنها كه به‎صورت جريانهاي استاندارد  صفر تا بيست‎ميلي‎‎آ مپر يا چهار تا بيست ميلي‎آمپر مي‎باشد دراختيار RTU قرار مي‎گيرد. دستگاه فوق قابليت محاسبه شش كميت اصلي شبكه شامل ولتاژ و جريان، توان اكتيو و راكتيو، ضريب قدرت و فركانس را دارا مي باشد. دستگاه RTU باتوجه‎به اطلاعات دريافتي از مولتي‎ترانسديوسرها و اجراي پردازشهاي گوناگون، آنها را از طريق PLC يا مودم دراختيار مراكز تصميم‎گيري و ديسپاچينگ قرار مي‎دهد. داده‎‎هاي فوق در مانيتورينگ و كنترل وضعيت شبكه مورد استفاده متخصصان صنعت برق قرار مي‎گيرد.