چهارشنبه ١٣٩٩/١/٢٠ - ١٧:٢ Language: English | فارسی
تعيين مشخصه‌هاي نرم‌افزار شبيه‌ساز بازار برق
عنوان پروژه : تعيين مشخصه‌هاي نرم‌افزار شبيه‌ساز بازار برق
پژوهشکده : پژوهشکده کنترل و مديريت شبکه
گروه مجری : گروه پژوهشي نرم افزار، داده و شبکه
کد پروژه : PCOPN15
مدیر پروژه : مرجان دهقاني
پرسنل :تورج امرائي
کارفرما : پژوهشگاه نيرو
تاریخ اجرا : 1384

بدليل پيچيدگي شبيه‌ساز بازار برق و وابستگي آن به ساير سيستم‌هاي اطلاعاتي و محاسباتي، قدم اول در تهيه چنين نرم‌افزاري شناخت و استخراج دقيق مشخصه‌هاي سيستمي و نرم‌افزاري آن است. تا طراحي و پياده‌سازي آن دقيقتر، كاملتر و صحيحتر انجام پذيرد. بدين ترتيب اين پروژه با هدف تعيين مشخصه‌هاي نرم‌افزارشبيه‌ساز بازار برق آغاز گرديد. براي نيل به اين هدف، مطالعه و تحليل جامعي بر روي بازار برق، ساختار بازارهاي مختلف برق، تجربه بازار برق در نقاط مختلف دنيا، ساختار بازار برق در ايران، دلايل نياز به شبيه‌سازي، شبيه‌سازهاي موجود، مدلهاي بازار برق، ارتباط بازارهاي مختلف با يكديگر و همچنين ورودي‌ها و خروجي‌هاي هر بازار انجام شد و درنهايت باتوجه‌به مطالعات انجام‌شده و استاندار طراحي بازار، ساختاري براي بازار برق پيشنهاد و براساس آن مشخصه‌هاي نرم‌افزار شبيه‌ساز بازار تعيين گرديد.