پنجشنبه ١٣٩٨/٩/٢١ - ٢:۵٣ Language: English | فارسی
تاثير هزينـه مصـرف انـرژي در قيمـت تمام‌شده محصولات صنعتـي و معدنـي كشـور با تاكيد بر عملكرد طـرح بهينه‌سـازي مصـرف انـرژي
عنوان پروژه : تاثير هزينـه مصـرف انـرژي در قيمـت تمام‌شده محصولات صنعتـي و معدنـي كشـور با تاكيد بر عملكرد طـرح بهينه‌سـازي مصـرف انـرژي
پژوهشکده : پژوهشكده انرژي و محيط زيست
گروه مجری : گروه پژوهشی مدیریت انرژی
کد پروژه : PENVS01
مدیر پروژه : ثريا رستمي
پرسنل :فرخ اميني، مهدي خبازپيشه، مصطفي توانپور، خليل كاظمي
کارفرما : وزارت صنايع و معادن
تاریخ اجرا : 1384

در بخش صنعت و معدن، انرژي به‌عنوان عاملي مهم و در عين حال محدود در امر توليد شناخته شده است؛ ازاين رو بديهي است كه تغيير در ميزان و نحوه دسترسي به حامل‌ها ازطريق اعمال سياست‌هاي قيمتي مي‌تواند به‌كلي فرآيندهاي توليدي را تحت تاثير قرار دهد.

در اين رابطه پروژه فوق‌الذكر در دستوركار گروه انرژي و مديريت مصرف قرار گرفت كه هدف اصلي آن رتبه‌بندي صنايع و معادن كشو -در قالب كدهاي چهار رقمي ISIC– براي دريافت يارانه انرژي است. در اين پروژه 136 كد اقتصادي مهم و چهار حامل اصلي برق، گاز طبيعي، نفت گاز و نفت كوره مورد بررسي واقع شدند. در ابتدا روند قيمت اسمي و واقعي و همچنين مصرف هر يك از حامل‌هاي انرژي طي يك دوره دهساله در كشور و برخي از كشورهاي مهم دنيا بررسي گرديد. سپس باتوجه‌به نتايج بدست‌آمده، از دو ديدگاه

·         گيرنده يارانه (بخش صنعت و معدن)

·         دهنده يارانه (دولت)

شاخصهاي مفيد اقتصادي تعريف و محاسبه شده، با بهره‌گيري از روش تصميم‌گيري چندمعياره (MADM)، كدهاي ISIC براي دريافت يارانه انرژي اولويت‌بندي گرديدند.

ازآنجا كه توسعه اقتصادي در نقاط مختلف كشور ازجمله اهداف و سياست‌هاي كلان دولت طي سالهاي اخير بوده، محقق اقدام به رتبه‌بندي استانهاي كشور براساس صنعتي بودن نمود تا سياستگذار، در كنار ساير ملاحظات، با اختصاص يارانه انرژي به مساله حمايت از صنايع و معادن استانهاي محرومتر نيز توجه نمايد.