پنجشنبه ١٣٩٨/٩/٢١ - ٢:۵٣ Language: English | فارسی
طراحي و ساخت دستگاه محل ياب خطا براي فيدرهاي 20KV توزيع
عنوان پروژه : طراحي و ساخت دستگاه محل ياب خطا براي فيدرهاي 20KV توزيع
پژوهشکده : پژوهشکده کنترل و مديريت شبکه
گروه مجری : آزمايشگاه مرجع سنجش كيفيت
کد پروژه : PCNVT04
مدیر پروژه : محمود تكابي
پرسنل : 
کارفرما : سازمان توسعه برق ايران
تاریخ اجرا : 1386

 

يكي از راههاي افزايش قابليت اطمينان و كاهش زمان خاموشي در خطوط توزيع، تشخيص سريع و آسان محل وقوع خطا است. استفاده از تجهيزاتي كه در ابتداي فيدر نصب مي‌شود (Fault Locator) و به كمك اطلاعات سر فيدر، به محل يابي خطا مي‌پردازد يكي از اين راههاست.

در اين پروژه، مبناي آلگوريتم خطايابي براساس ثبت سيگنالهاي ولتاژ و جريان سه فاز سر فيدر بهمراه جريان زمين در يك بازه زماني قبل، حين و بعد خطا و سپس تحليل اين اطلاعات به همراه اطلاعات شبكه مي‌باشد. تمامي اين تحليل‌ها در حوزه مولفه اصلي فركانس است. اين روش نسبت به ساير روشهاي مشابه سريعتر و ارزانتر و يكي از روشهاي مدرن تشخيص محل خطا در فيدرهاي فشار متوسط است. علاوه برمزيت نصب تجهيزات آن در پست فوق توزيع داراي دقت نسبي بالاتري نيز بوده و در صورت فراهم بودن برخي شرايط مي‌تواند علاوه بر تشخيص بخش خطادار حتي محل وقوع خطا در آن بخش را نيز با دقت مناسبي ارائه نمايد.

در حال حاضر سخت افزار و نرم افزاري كه بر اين مبنا تهيه شده، بر روي فيدر شريعتي از پست شهيد اكبري كرمانشاه نصب و در دوره تست عملكردي قرار گرفته است. در اين دوره سعي بر اين است تا با ايجاد خطاهاي عمدي ويا خطاهاي تصادفي روي اين فيدر به ارزيابي درستي از اين روش دست يافت. تاكنون نتايج عملكرد حاكي از موفقيت اين روش است.