پنجشنبه ١٣٩٩/٣/٨ - ١۶:٢٣ Language: English | فارسی
خدمات مهندسي طرح جامع تامين انرژي پهنهB مجموعه ساختماني چيتگر
عنوان پروژه : خدمات مهندسي طرح جامع تامين انرژي پهنهB مجموعه ساختماني چيتگر
پژوهشکده : پژوهشكده انتقال و توزيع نيرو
گروه مجری : گروه پژوهشي تجهیزات خط و پست
کد پروژه : NCTMSB01
مدیر پروژه : آرمان صفايي
پرسنل :علي معاني - رويا فولادي- عرفان معالي
کارفرما : موسسه مسكن‌سازان بتاجا
تاریخ اجرا : 1394
خلاصه پروژه:
هدف از اين پروژه تامين انرژي مجتمع‌هاي مسكوني چيتگر مي‌باشد. بدين منظور مطالعات جامعي در اين زمينه صورت پذيرفت. جهت نيل به اين هدف، بايستي مطالعه تامين انرژی پهنه B از مجموعه ساختمانی چیتگر، برآورد بار الكتريكي و حرارتي انجام شود. لذا ابتدا اطلاعات پلان‌هاي معماري و شرايط اقليمي منطقه و طرح‌هاي ساختماني جهت برآورد بار اخذ شدند و پس از بازديد از مجموعه و بررسي‌هاي شبكه‌هاي گاز و برق منطقه و همچنين بررسي‌هاي زيست محيطي منطقه، كل بارهاي الكتريكي و حرارتي  واحدهاي مسكوني، مشاعات و همكف هر برج برآورد شدند.
 کلیه محاسبات الكتريكي مجموعه منطبق بر مبحث 13 مقررات ملی ساختمان و نشريه 110 دفتر فني معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و استاندارد IEC60050 برق و كليه محاسبات حرارتي مجموعه منطبق بر مبحث 14 و 19 مقررات ملي ساختمان ارائه گرديد.
پس از انجام مطالعات مذكور، مطالعه بر روي نحوه انتخاب و بهترين راهكار جهت تامين انرژي مجتمع مسكوني چيتگر صورت پذيرفت. بهترين روش بر اساس معيارهايي نظير شرايط فني، شرايط اقتصادي و شاخص پايايي انتخاب گرديد. در نهايت بر اساس روش انتخابي، مطالعاتي در رابطه با پارامترهاي فني و اقتصادي احداث، بهره‌برداري، نگهداري و تعمير صورت پذيرفت.
 
چكيده نتايج:
  • برآورد بار الكتريكي مجموعه
  • برآورد بار حرارتي مجموعه
  • انتخاب بهترين روش تامين انرژي مجتمع مسكوني چيتگر
  • تعيين مشخصات فني CHP
  • محاسبات اقتصادي براساس هزينه احداث، درآمد فروش و بازگشت سرمايه
  • ارزيابي شاخص پايايي روش پيشنهادي
  • ارزيابي پارامترهاي فني، نگهداري و تعمير روش پيشنهادي