پنجشنبه ١٣٩٩/٣/٨ - ١۵:۵۵ Language: English | فارسی
خدمات مهندسی طرح جامع تامین برق پروژه قطعه اول طرح تامين و انتقال آب خليج فارس
عنوان پروژه : خدمات مهندسی طرح جامع تامین برق پروژه قطعه اول طرح تامين و انتقال آب خليج فارس
پژوهشکده : پژوهشكده انتقال و توزيع نيرو
گروه مجری : گروه پژوهشي تجهیزات خط و پست
کد پروژه : NCTTAF02
مدیر پروژه : ایمان احمدی جنیدی
پرسنل :علی معانی-سید عباس سبزواری-امیر فرجیان-آرمان صفایی
کارفرما : شركت تامين و انتقال آب خليج فارس
تاریخ اجرا : 1394
خلاصه پروژه:
هدف از انجام اين پروژه، بررسي آلترناتيوهاي تامين برق پروژه آب‌شيرين‌كن و انتقال آب از خليج‌فارس به مركز ايران و انتخاب آلترناتيو برتر مي‌باشد. توان مورد نياز براي آب‌شيرين‌كن 100 مگاوات و براي هر يك از ايستگاه‌هاي يك تا هفت 21 مگاوات است. بر اساس توان مورد نياز مذكور، روش‌هاي تامين توان پروژه خليج فارس مورد مطالعه و ارزيابي قرار گرفت. جهت مطالعه مذكور، پس از ارزيابي شبكه گاز و برق آلترناتيوهاي تامين برق و طرح مفهومي آنها استخراج گرديدند و براي هر آلترناتيو شاخص‌هاي فني-اقتصادي مشخص گرديدند. در نهايت هزینه و منفعت هر آلترناتيو برآورد شده و در نهايت الترناتيو برتر مشخص گرديد.
طبق مطالعات انجام شده، استفاده توامان از شبكه و مولد CHP سودآوري بيشتري را به همراه خواهد داشت. لذا اين طرح به عنوان طرح بهينه و منتخب انتخاب گرديد.
 
چكيده نتايج:
  • شناسايي نقاط كانديد براي نصب مولد و برآورد ظرفيت
  • ارائه مدل بهره‌برداري از منابع توليد پراكنده
  • هزينه‌هاي اوليه مدل و هزينه نگهداري و تعمير تاسيسات
  • نحوه بهره‌برداري و هزينه‌هاي تامين برق
  • شاخص‌هاي قابليت اطمينان تامين برق
  • فضاي اشغال شده، شاخص‌هاي زيست محيطي، آلودگي بصري، آلودگي صوتي و ارتعاشي
  • ارزیابی آلترناتیوها از منظر قابلیت اطمینان و کفایت طرح برای تامین مطمئن برق مجموعه
  • بررسي آلترناتيوها در سناريوهاي مختلف براي تعرفه برق و گاز در سال‌هاي آينده