پنجشنبه ١٣٩٩/٣/٨ - ١٢:٢۴ Language: English | فارسی
بررسي اثر وزش باد و درجه حرارت بالا بر عملكرد برج خنك كن
عنوان پروژه : بررسي اثر وزش باد و درجه حرارت بالا بر عملكرد برج خنك كن
پژوهشکده : پژوهشکده توليد نيرو
گروه مجری : گروه پژوهشي سیکل و مبدل های حرارتی
کد پروژه : COPTMO01
مدیر پروژه : فرشته رحماني
پرسنل :محمد ابراهيم سربندي فراهاني، حميد معصومي، علي جهانگيري
کارفرما : شركت مديريت توليد برق شهيد محمد منتظري
تاریخ اجرا : 1393
خلاصه پروژه:
سيستم خنك كن نيروگاه شهيد محمد منتظري مشتمل بر 8 واحد بخار 200 مگاواتي از نوع هلر مي‌باشد. برجهاي خنك‌كن خشك به شدت تحت تأثير شرايط محيطي قرار دارند و افزايش دماي محيط و وزش باد عملكرد آنها را مختل نموده و باعث كاهش ميزان دفع حرارت آنها مي‌گردد. اين مشكل در نيروگاه منتظري در ماه‌هاي گرم سال سبب افت توان توليدي واحدها شده و در مواردي تا 55 مگاوات محدوديت توليد نيز ايجاد نموده است.  اين در حالي است كه نمودارهاي ارائه شده توسط سازندگان نيروگاه اين مقدار كاهش توان را نشان نمي‌دهند.
در اين راستا شركت مديريت توليد برق شهيد منتظري تصميم گرفت پس از تعيين ميزان واقعي محدوديت توليد ناشي از عملكرد برج بر روي واحدهاي نيروگاهي در شرايط محيطي مختلف راهكاري جهت رفع آن بيابد.
پروژه حاضر با مدل‌سازي برج خنك كن نيروگاه به بررسي اثر باد و درجه حرارت محيط بر عملكرد برج پرداخته و ميزان محدوديت توليد واقعي برج را در شرايط محيطي مختلف بدست مي‌آورد. مراحل انجام پروژه به شرح زير بوده است.
  • مطالعه و بررسي سوابق پروژه‌هاي بهينه‌سازي و شبيه‌سازي برجهاي خنك كن هلر در ايران و جهان
  • تهيه و جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز شامل اطلاعات طراحي و بهره‌برداري سيستم خنك كن واحدهاي نيروگاه شهيد منتظري و اطلاعات هواشناسي نيروگاه
  • شبيه‌سازي برج خنك كن يكي از واحدهاي نيروگاه توسط نرم‌افزار فلوئنت و بررسي اثر باد و تغيير درجه حرارت محيط بر عملكرد آن
  • مدل سازي ترمو ديناميكي عملكرد واحد نيروگاهي منتخب و بررسي اثرات عملكرد برج خنك كن بر عملكرد واحد و تعيين ميزان محدوديت توليد ناشي از عملكرد برج خنك كن در سرعتهاي مختلف باد و درجه حرارتهاي متفاوت
چكيده نتايج:
نتايج شبيه‌سازي برج در فلوئنت نشان مي‌دهد كه افزايش دماي هوا و يا سرعت باد هر يك به تنهايي باعث افت عملكرد برج مي‌گردد. اما افزايش هم زمان دما و سرعت باد اثر فزاينده‌اي بر افت عملكرد برج گذاشته و باعث ايجاد محدوديت توليد بالا در سيكل مي‌گردد. به طوري كه دماي 42 درجه سانتيگراد و سرعت باد حدود m/s  10 سبب ايجاد حدود 50 مگاوات محدوديت توليد مي‌گردد.