پنجشنبه ١٣٩٩/٣/٨ - ١۶:٠ Language: English | فارسی
طرح سيستم مانيتورينگ online خطوط نيرو با هدف افزايش ميزان بارگيري خط
عنوان پروژه : طرح سيستم مانيتورينگ online خطوط نيرو با هدف افزايش ميزان بارگيري خط
پژوهشکده : پژوهشكده انتقال و توزيع نيرو
گروه مجری : گروه پژوهشي تجهیزات خط و پست
کد پروژه : JTBM01
مدیر پروژه : مصطفی گودرزی
پرسنل :صفر فرضعلي‌زاده، مجتبي گيلوانژاد، محمد گودرزي، محمود نريماني، مهدي گلچوب
کارفرما : شرکت برق منطقه ای مازندران
تاریخ اجرا : 1394
خلاصه پروژه:
با توجه به رشد ساليانه بسيار بالاي احداث خطوط انتقال نيرو، صنعت برق برای توسعه ظرفيت خود به منابع ريالی و ارزی هنگفتي جهت سرمايه‌گذاري در اين بخش نيازمند است. احداث خطوط جديد علاوه بر تحميل هزينه‌هاي سنگين، همواره با مسائل و مشكلات فراواني روبرو بوده است كه زمانبر بودن مراحل طراحي، اجرا و نيز معضلات در اختيار گرفتن زمين و حريم مناسب خطوط از جمله آنها مي‌باشند. در سال‌هاي اخير فعاليت‌هاي گسترده‌اي درخصوص افزايش ظرفيت خطوط موجود در بسياري از شركت‌هاي برق و مراكز تحقيقاتي كشورهاي توسعه يافته صورت پذيرفته است. در اين بين سيستم‌هاي مانيتورينگ خط بعنوان ابزاري كه مي‌تواند با حداقل تغييرات و در يك زمان بسيار كوتاه طراحي و نصب شده و در بهره‌برداري بهينه از شبكه مثمرثمر باشد مطرح مي‌باشد. هدف از مانيتورينگ online خطوط انتقال اين است كه ظرفيت بارگيري از خطوط انتقال به ماکزيمم مقدار ممکن برسد، تا جريان بتواند بدون تجاوز از محدوديت‌هايي که وجود دارد از خط عبور کند و در صورتي كه شرايط خنك كنندگي هادي مناسب باشد براي مثال سرعت باد زياد و دماي محيط كم باشد، هادي بتواند جريان بيشتري را از خود عبور دهد.
در توضيح اساس و نحوه عملكرد سيستم‌هاي مانيتورينگ خط بايستي اشاره شود كه همزمان با طراحي خطوط انتقال، ظرفيت خط بر مبناي متغيرهايي از جمله جهت و سرعت کم باد، بيشترين دماي محيط و تابش کامل خورشيد تعيين گردد که باد از جمله متغيرهاي قابل توجه در تعيين ظرفيت خط مي‌باشد. بايد توجه داشت که خطوط بندرت در جريان نامي‌شان بهره‌برداري مي‌شوند و عملاً از تمام ظرفيت ممكن خطوط استفاده نمي‌شود. با استفاده از سيستم‌هاي مانيتورينگ online خط، ظرفيت خط بصورت online محاسبه مي‌شود كه اين ظرفيت محاسبه شده بصورت ديناميكي از ظرفيت استاتيكي (ظرفيت تعيين شده در زمان طراحي خط) مقدار بيشتري را خواهد داشت. بكارگيري اين نوع سيستم‌ها خصوصاً براي خطوطي كه دچار مشكل بارگيري هستند و در فصل تابستان كه بار شبكه افزايش مي‌يابد، اهميت دو چندان دارد. به همين دليل است كه با مانيتورينگ online خطوط انتقال مي‌توان از تمامي ظرفيت بالقوه و ممكن خط انتقال استفاده شود.
براساس تجربه بكارگيري اين سيستم‌ها در شركت‌هاي برق مختلف در سرتاسر دنيا، مشخص شده است که با استفاده از اين روش ظرفيت خط مي‌تواند بين %10 تا %30 (در مواردي حتي بيش از اين مقدار) افزايش يابد و در شرايط عادي و اضطرار با اطمينان بيشتري از شبكه بهره‌برداري نمود.
 
چكيده نتايج:
  • انتخاب خط با مشكل بارگيري توان جهت نصب سيستم مانيتورينگ آنلاين
  • تعيين سيستم مانيتورينگ online مناسب با توجه به شرايط اقليمي و بارگيري خط
  • تهيه بانك اطلاعاتي از خطوط شركت برق منطقه‌اي مازندران
  • نظارت بر نصب و راه‌اندازي سيستم مانيتورينگ