پنجشنبه ١٣٩٩/٣/٨ - ١۵:٣۵ Language: English | فارسی
تدوين سند راهبردي توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كلانشهرها
عنوان پروژه : تدوين سند راهبردي توسعه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كلانشهرها
پژوهشکده : پژوهشكده انتقال و توزيع نيرو
گروه مجری : گروه پژوهشي تجهیزات خط و پست
کد پروژه : PTQPN15
مدیر پروژه : مجتبی گیلوانژاد
پرسنل :احسان آزاد فارساني، مهرداد ملاكي، تارا خياميم
کارفرما : پژوهشگاه نیرو
تاریخ اجرا : 1394
خلاصه پروژه:
با توسعه روزافزون شهرها و تبديل آن به كلان‌شهرها با جمعيت زياد كه همراه با حجم بالاي مصرف انرژي الكتريكي در يك مختصات محدود مي‌باشد، مبحث تامين انرژي الكتريكي با چگالي زياد به چالش امروز صنعت برق در بخش توزيع انرژي الكتريكي مبدل گرديده است. حجم بالاي تاسيسات برقي مورد استفاده در كلان‌شهرها سبب ايجاد هزينه مالي و انساني بزرگ در بخش تعمير و نگهداري گرديده و عدم وجود فضاي كافي به همراه مسائل ايمني مرتبط با وجود شبكه‌هاي برق در مناطق مسكوني، توسعه اين شبكه‌ها را در تناسب با رشد تقاضا با محدوديت روبرو نموده است. در اين راستا در بسياري از كلان‌شهرهاي مربوط به كشورهاي توسعه يافته و يا در حال توسعه، راهكارهاي موثري در جهت رفع مسائل مرتبط با برقرساني انديشده شده كه گاها از تكنولوژي‌هاي نوين نيز برخوردار هستند. استفاده از اين راهكارها مي‌تواند سبب كاهش و يا جلوگيري از بروز مسائل و مشكلات آتي در كلان‌شهرهاي كشور گردد. از اين رو در اين پروژه سعي خواهد شد تا با ايجاد شناخت از ابعاد و محدوده اين موضوع، اهداف و راهبردهاي مناسب در جهت تامين نيازهاي آتي كلان‌شهرها تعيين گردد و چشم‌انداز توسعه فن‌آوري‌هاي مورد نياز ترسيم شود.
 
چكيده نتايج:
هدف اصلي و نتيجه مورد انتظار در بخش تدوين سند راهبردي و نقشه راه طرح كلان حاضر اين است كه با توجه به گستردگي موضوعات مطرح در بخش طراحي شبكه‌هاي توزيع انرژي الكتريكي، ابتدا يك دسته‌بندي كلي در زمينه فناوري‌هاي مطرح در دنيا صورت پذيرفته و سپس با بررسي كلي پتانسيل‌ها و فناوري‌هاي موجود در داخل كشور، آن بخش از فناوري‌ها كه امكان بومي‌سازي و توسعه بمنظور دستيابي به آنچه كه در سطح دنيا در شبكه‌هاي توزيع كلان‌شهرها مورد استفاده قرار مي‌گيرد بطور كلي تعيين شوند. در ادامه، با شناخت ايجاد شده از نيازمندي‌هاي فناورانه، امكان تعريف پروژه‌هاي كلان در سطح ملي جهت برطرف نمودن اين نيازمندي‌ها فراهم مي‌گردد.
  • توجيه‌پذيري توسعه فناوري مرتبط با طراحي شبكه توزيع كلانشهرها
  • هوشمندي فناوري مرتبط با طراحي شبكه توزيع كلانشهرها
  • تعيين اهداف كلان توسعه فناوري مرتبط با طراحي شبكه توزيع كلانشهرها
  • اولويت‌بندي فناوري‌هاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع كلانشهرها
  • استخراج چالش‌ها و تعيين اقدامات مورد نياز جهت توسعه فناوري مرتبط با طراحي شبكه توزيع كلانشهرها
  • تدوين پروژه‌هاي اجرايي توسعه فناوري مرتبط با طراحي شبكه توزيع كلانشهرها
  • تعيين ره‌نگاشت و تقسيم كار ملي جهت توسعه فناوري مرتبط با طراحي شبكه توزيع كلانشهرها