پنجشنبه ١٣٩٩/٣/٨ - ١٧:۵١ Language: English | فارسی
فاز صفر مطالعات سياست پژوهي در حوزه محور هاي كاري گروه پژوهشي تجهيزات خط و پست
عنوان پروژه : فاز صفر مطالعات سياست پژوهي در حوزه محور هاي كاري گروه پژوهشي تجهيزات خط و پست
پژوهشکده : پژوهشكده انتقال و توزيع نيرو
گروه مجری : گروه پژوهشي تجهیزات خط و پست
کد پروژه :  
مدیر پروژه : مجتبی گیلوانژاد
پرسنل :مجتبي گيلوانژاد- مصطفي گودرزي
کارفرما : پژوهشگاه نیرو
تاریخ اجرا : 1394
خلاصه پروژه:
با توجه به رشد روزاقزون صنعت برق در زمينه‌هاي مختلف و ورود تكنولوژي‌هاي جديد به اين عرصه، لزوم اتخاذ تصميمات مناسب در راستاي ارتقاي دانش فني و ارائه محصولات متناسب با تغييرات سريع فناوري‌ها امري اجتناب‌ناپذير مي‌نمايد. لذا شناخت و دست يابي به نقشه راه اين صنعت در حوزه‌هاي مختلف با توجه به مسيري كه هم اكنون در پيش روي آن قرار دارد و مشخص كردن اولويت‌هاي آن در بازه زماني 10 تا 20 سال آينده سبب خواهد شد تا بتوان به درستي در مسير پيشرفت و بومي‌سازي فناور‌ي‌هاي آينده گام برداشت. اين پروژه با رويكرد شناخت فناوري‌هاي آينده صنعت برق و رويكرد جهاني آن در زمينه‌هاي مختلف و در نظر گرفتن سياست‌هاي فعلي كشور نسبت به هريك از اين موضوعات و نقش آن‌ها در پيشرفت و ارتقاي كشور، به شرح خدماتي كه در ادامه قرار گرفته است، انجام پذيرفت.
 
چكيده نتايج:
 1. جستجو، بررسي و مطالعه منابع و مراجع موجود در اينترنت، كتب جديد، مقالات كنفرانس و ژورنال‌ها به منظور شناسايي كليه پيشرفت‌هاي فناوري و محصولات جديد و دسته‌بندي آن‌ها در هر يك از حوزه‌هاي ذيل:
 • واردات و بكارگيري، انتقال دانش فني تجهيزات و سيستم‌هاي نوين در زمينه پست‌ها و شبكه‌هاي انتقال و توزيع (فناوري و دانش فني اين تجهيزات در داخل كشور موجود نمي‌باشد)
 • بومي‌سازي و امكان ساخت داخل تجهيزات و سيستم‌هاي مورد نياز در توسعه شبكه‌هاي انتقال و توزيع كشور
 • فراگيري دانش فني از جنبه‌هاي گوناگون طراحي، تحليل، بهينه‌سازي، بهره‌برداري، تعمير و نگهداري و تدوين نرم‌افزارهاي تخصصي مورد نياز در توسعه پست‌ها و شبكه‌هاي انتقال و توزيع
 • توسعه سيستم‌هاي توليد پراكنده و منابع انرژي تجديدپذير و بررسي چالش‌هاي موجود در شبكه‌هاي توزيع
 1. تطبيق فناوري‌ها و محصولات جديد در هريك از حوزه‌هاي بند (1) با اسناد بالادستي اعمم از:
 • چشم انداز 1404
 • سند نهايي چشم‌انداز 20 ساله جمهوري اسلامي
 • مجموعه برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي
 • اولويت‌هاي تحقيقاتي و فناوري مصوب كميسيون‌هاي تخصصي شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري
 • دستورالعمل تدوين استانداردهاي پايايي
 • چشم‌انداز وزارت نيرو
 • طرح حمايت از صنايع پيشرو در فناوري
 • سند نقشه جامع علمي كشور
 1. ارائه فهرست سياست‌هاي پيشنهادي در حوزه‌هاي چهارگانه بند (1) جهت انجام مطالعات سياست پژوهي آتي در گروه پژوهشي خط و پست