پنجشنبه ١٣٩٩/٣/٨ - ١٢:۵۴ Language: English | فارسی
تدوين شاخص‌هاي كليدي ارزيابي طراحي شبكه‌هاي توزيع در ايران با مطالعه موردي شبكه جنوب كرمان
عنوان پروژه : تدوين شاخص‌هاي كليدي ارزيابي طراحي شبكه‌هاي توزيع در ايران با مطالعه موردي شبكه جنوب كرمان
پژوهشکده : پژوهشكده انتقال و توزيع نيرو
گروه مجری : گروه پژوهشي تجهیزات خط و پست
کد پروژه : CTBJK01
مدیر پروژه : مصطفی گودرزی
پرسنل :قديري، مجتبي گيلوانژاد، سيدرشيد خاضعي‌نسب، ميثم گيلوانژاد
کارفرما : شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان
تاریخ اجرا : 1394
خلاصه پروژه:
مهمترين ويژگي شبكه‌هاي توزيع گستردگي قابل ملاحظه آنهاست. همين امر باعث مي‌شود تجهيزات در سطوح ولتاژي توزيع، اگرچه تك تك نسبت به تجهيزات نيروگاهي و المان‌هاي سطوح انتقال از ارزش و اهميت كمتري برخوردارند، اما در كل سيستم توزيع با توجه به تعداد المان‌ها و گستردگي جغرافيايي، داراي ارزش ويژه‌اي مي‌باشند. لذا نگاه سيستمي به ايجاد طرح‌هاي بهينه در اين سطح گسترده، بسيار لازم و ضرورتي اجتناب ناپذير است.
تنوع شرايط اقليمي و عدم وجود رويه‌اي سيستماتيك در طراحي، طراحان را با مشكل روبه‌رو نموده و طراحي بهينه شبكه توزيع را با دشواري مواجه مي‌سازد. بيشتر مشكلاتي كه امروزه در شبكه‌هاي توزيع ايران مشاهده مي‌گردد ناشي از ضعف در طراحي مي‌باشد. براي رفع اين مشكل بايستي قواعدي تنظيم گردد كه ملاك ارزيابي طراحي‌هاي شبكه توزيع باشد. ازاين‌رو طي اين پروژه تحقيقاتي، فعاليت‌هاي پژوهشي در زمينه پهنه‌بندي شاخص‌هاي موثر بر شبكه توزيع و نهايتا تدوين معيارهاي بهينه‌سازي شبكه در اقليم‌هاي متفاوت با حمايت شركت توزيع برق جنوب كرمان و با نظارت شركت توانير انجام مي‌پذيرد. عواملي نظير ضريب بار، ضريب تلفات، ضريب بهره‌برداري ترانسفورماتور، چگالي سطحي بار و ... در اين پروژه مورد بررسي قرار مي‌گيرند. از سوي ديگر، شرايط آب‌وهوايي و اقليمي نيز در بحث طراحي بسيار اهميت دارد و نمي‌توان يك شبكه نوعي را در شرايط مختلف اقليمي پياده‌سازي كرد. علت اين امر، اثراتي است كه شرايط جغرافيايي بر عملكرد تجهيزات از قبيل ترانسفورماتورها، كابل‌ها و ساير تجهيزات مي‌گذارد. بنابراين كشور ايران با توجه به موقعيت‌ جغرافيايي و شرايط آب ‌و هوايي به پنج اقليم متفاوت تقسيم‌بندي شده و تاثير اين شرايط اقليمي بر عوامل طراحي شبكه‌هاي توزيع بررسي شده‌است. در ادامه با شبيه‌سازي اين اطلاعات در نرم‌افزار Displan شاخص‌هاي كليدي جهت ارزيابي طراحي شبكه‌هاي توزيع در ايران استخراج مي‌گردد. در اين پروژه قسمت‌هايي از شهرهاي جيرفت و سيرجان به عنوان پايلوت‌هاي سرد و گرم مطالعه انتخاب شده‌اند و مورد بررسي قرار گرفته‌اند.
 
چكيده نتايج:
بررسي روند طراحي شبكه‌هاي توزيع در ايران
پهنه‌بندي شاخص‌هاي موثر در طراحي شبكه‌هاي توزيع با توجه به شرايط اقليمي
آنالير طراحي، تحقيق در نتايج طراحي، انتخاب شاخص‌ها و دسته‌بندي طرح‌ها
تدوين دفترچه مقادير شاخص‌هاي كليدي ارزيابي طراحي شبكه‌هاي توزيع در ايران