پنجشنبه ١٣٩٩/٣/٨ - ١٢:۶ Language: English | فارسی
تزريق توان توليدي نيروگاه فتوولتائيك 1 مگاواتي به شبكه
عنوان پروژه : تزريق توان توليدي نيروگاه فتوولتائيك 1 مگاواتي به شبكه
پژوهشکده : پژوهشكده انتقال و توزيع نيرو
گروه مجری : گروه پژوهشي تجهیزات خط و پست
کد پروژه : CTQNE01
مدیر پروژه : آرمان صفايي
پرسنل :علي معاني- مجتبي گيلوانژاد- سيدعباس سبزواري- احمد فلاح دوست
کارفرما : پژوهشكده انرژي و محيط‌زيست-گروه انرژي‌هاي نو
تاریخ اجرا : 1393-1395
خلاصه پروژه:
اين پروژه در خصوص اتصال نيروگاه خورشيدي 1 مگاواتي به شبكه توزيع اراك مي‌باشد. براي تزريق انرژي اين نيروگاه به شبكه 20 كيلوولت خروجي‌هاي اينورترهاي خورشيدي بعد از موازي شدن در تابلوي AC Panel  Inverter  به ترانسفورماتور افزاينده متصل شده و در نهايت بعد از افزايش ولتاژ به كمك تابلوي فشار متوسط، انرژي نيروگاه به شبكه توزيع تزريق مي‌گردد كه طراحي سيستم اتصال اين نيروگاه به شبكه و نظارت بر اجراي آن به گروه پژوهشي تجهيزات خط و پست پژوهشكده انتقال واگذار گرديد.
در راستاي اجراي اين پروژه ابتدا اطلاعات فني فيدر مورد نظر جهت اتصال از شركت توزيع استان مركزي اخذ گرديد. سپس جهت بررسي تاثيرات اتصال اين نيروگاه بر روي شبكه توزيع اراك، نيروگاه ياد شده در نرم‌افزار DIgSILENT شبيه‌سازي شده و در نهايت طرح اتصال به شبكه جهت اخذ مجوز اتصال به شركت توزيع نيروي برق استان مركزي ارائه شد. بر اساس نتايج شبيه‌سازي با اتصال نيروگاه، سطح ولتاژ و جريان اتصال كوتاه در محدود استاندارد باقي‌مانده و نيازي به تعويض كليد فيدر نمي‌باشد.
در ادامه سيستم اتصال به شبكه شامل آرايش ورود و خروج خط فشار متوسط داخل نيروگاه، شينه‌بندي پست، طرح جانمايي ترانسفورماتور و تابلوها و Layout پست، تابلوي فشار ضعيف در خروجي اينورترهاي خورشيدي، ترانسفورماتور قدرت، كابل‌كشي فشار متوسط از خروجي ترانسفورماتور تا نقطه تزريق انرژي به شبكه، كابل‌كشي فشار ضعيف از خروجي تابلوي اينورتر تا ترانسفورماتور ، تابلوي فشار متوسط خروجي ترانسفورماتور، تابلوي فشار متوسط خروجي نيروگاه در محل تزريق انرژي به شبكه و سيستم حفاظت اتصال نيروگاه به شبكه، مورد طراحي و نظارت قرار گرفت. در نهايت سيستم روشنايي حراستي نيروگاه طراحي گرديد.
 
چكيده نتايج پروژه:
  • شبيه‌سازي نيروگاه در نرم‌افزار DIgSILENT جهت بررسي تاثيرات اتصال نيروگاه به شبكه توزيع اراك
  • ارائه طرح اتصال به شبكه
  • نظارت بر فعاليت‌هاي طراحي سيستم اتصال به شبكه
  • طراحي روشنايي حراستي نيروگاه
  • نظارت بر روند اتصال نيروگاه به شبكه