چهارشنبه ١٣٩٩/١/٢٠ - ١۶:۵١ Language: English | فارسی
آزمایشگاه ها

آزمايشگاه‌هاي مرجع پژوهشگاه نيرو با بهره گيري از كارشناسان مجرب و با بكارگيري انواع تجهيزات و دستگاههاي مجهز، معتبرترين مرجع انجام آزمونهاي مورد درخواست در صنعت برق كشور مي‌باشند كه كليه خدمات آزمايشگاهي را بر اساس استانداردهاي ملي و بين‌المللي به صنعت برق و ساير صنايع و در داخل و خارج از كشور ارائه مي نمايند.

اين آزمايشگاه‌ها داراي گواهينامه تائيد صلاحيت از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و گواهينامه مديريت سيستم كيفيت مبتني بر استانـدارد ISO/IEC 17025:2005 از مرجع اعتباردهي DAP آلمان مي باشند.

آزمايشگاه‌هاي مرجع پژوهشگاه نيرو در شوراي ارزيابي و مطابقت با استانداردهاي توليد شركت توانير، آزمونهاي لازم را براي كنترل كيفيت انواع مختلف تجهيزات الكتريكي جهت صدور گواهينامه مطابقت با استانداردهاي توليد انجام مي‌دهند و مركز آزمايشگاه‌هاي مرجع دبيرخانه شوراي مذكور مي‌باشد.

بازدید : ٢٧۴۶٠ نفر