پنجشنبه ١٣٩٩/٣/٨ - ١٢:١٠ Language: English | فارسی
گروه پژوهشي تجهیزات خط و پست

فرآيند انتقال و توزيع انرژي الکتريکي در کنار رسالت پژوهشکده، طرح مقولات متعددي را در زمينه خطوط و پست‌ها با ولتاژهاي متفاوت بوجود مي‌آورد و گروه خط و پست فعاليت خود را در اين راستا متمرکز نموده است. اين گروه با بهره‌گيري از كارشناسان با تجربه و نيز تجربه موجود در ساير بخش‌هاي مجموعه سعي در ارائه خدمات مذكور به صورتي مطلوب و همچنين بررسي و رفع مشكلات و ارائه طرح‌هاي جديد در صنعت برق كشور را دارد.

  

محورهاي تحقيقاتي

 • امكانسنجي، طراحي، ساخت و تست تجهيزات مورد نياز صنعت برق جهت رفع معضلات پست‌ها و شبكه‌هاي انتقال و توزيع كشور و توسعه تجهيزات ساخت داخل
 • امكانسنجي بهره‌گيري از تجهيزات نوين در شبكه‌هاي انتقال و توزيع كشور
 • ارائه و بكارگيري روش‌هاي نوين طراحي و توسعه شبكه‌هاي انتقال و توزيع
 • امكان‌سنجي استفاده و پياده سازي روش‌‌ها ، تكنولوژي‌ها و سيستم‌هاي نوين در شبكه‌هاي انتقال و توزيع كشور
 • بررسي وضعيت و مشكلات موجود در شبكه‌هاي انتقال و توزيع كشور و ارائه راهكار جهت رفع مشكلات موجود و بهينه سازي وضعيت شبكه‌هاي انتقال و توزيع كشور
 • طراحي، پياده سازي و توسعه سيستم‌هاي مانيتورينگ وضعيت تجهيزات شبكه‌هاي انتقال و توزيع
 • تهيه و تدوين استاندارد، دستورالعمل آيين نامه‌ها و معيارهاي مورد نياز در زمينه شبكه‌هاي انتقال و توزيع نيرو
 • تهيه، طراحي و توسعه نرم‌افزارهاي جامع و كاربردي مورد نياز در خطوط انتقال و پست‌هاي فشار قوي در زمينه‌هاي طراحي ، بهره‌برداري و مطلعه شبكه‌هاي قدرت
 • ارائه و توسعه روش‌ها بهره برداري و نگهداري بهينه و تعميرات پيشگيرانه تجهيزات شبكه‌هاي انتقال و توزيع
 • طراحي نوين شبكه‌هاي انتقال و توزيع مبتني بر كاهش تلفات، افزايش توان انتقالي،كاهش حريم‌ها و اثرات زيست محيطي
 • بررسي و ارائه استراتژي‌هاي مناسب جهت نوسازي و جايگزيني تجهيزات پست و خطوط انتقال و افزايش عمر تجهيزات
 • شناسايي نقاط ضعف شبكه از نظر ساختار حفاظتي و بهينه‌سازي طرح‌هاي حفاظت و كنترل تجهيزات پست‌هاي فشار قوي با هدف افزايش قابليت اطمينان پست‌ها
 • طراحي، پياده سازي و توسعه سيستم‌هاي اتوماسيون پست و DCS
 • افزايش كيفيت و قابليت اطمينان شبكه و پست‌هاي انتقال و توزيع
 • مدلسازي نوسانات مكانيكي خطوط و طراحي و ساخت تجهيزات مقابله با اين پديده‌ها و نيز ساير پديده‌ها از جمله تجمع برف و يخ
 • انجام فعاليت در زمينه كوچك سازي و كامپكت سازي پست‌ها،  GISو هايبريد
 • پياده سازي و توسعه سيستم‌هاي توليد پراکنده و بررسي اثر آن بر حفاظت، تلفات، قابليت اطمينان و كيفيت توان شبكه توزيع و فوق توزيع
 • پياده سازي سيستم‌هاي مديريت عمر و ارزيابي وضعيت و ارائه اصول بهره‌برداري ، بارگيري و تعمير و نگهداري بهينه ترانسفورماتورهاي قدرت
 • استفاده از سيستم‌هاي رباتيك در تعمير نگهداري و بهره‌برداري از شبكه‌هاي انتقال و توزيع
 • كاهش تلفات و افزايش کيفيت توان در شبكه‌هاي توزيع
تماس با ما : t&d@nri.ac.ir
بازدید : 3671 بار