پنجشنبه ١٣٩٩/٣/٨ - ١٢:٣٨ Language: English | فارسی
آزمايشگاه مرجع آلودگي هوا و عوامل فيزيكي

پژوهشگاه نيرو وابسته به وزارت نيرو و مجري طرح هاي تحقيقاتي _ كاربردي در زمينه هاي مختلف فني و مهندسي ، در راستاي انجام يكي از وظايف و رسالتهاي خويش و به منظور فراهم آوردن بستر اوليه لازم براي مديريت مصرف انرژي و كاهش حجم آلاينده هاي زيست محيطي ناشي از مصرف سوخت در واحدهاي صنعتي اقدام به تجهيز آزمايشگاه آلودگي هوا و عوامل فيزيكي نموده است . آزمايشگاه آلودگي هوا و عوامل فيزيكي پژوهشگاه نيرو از آزمايشگاههاي مرجع وزارت نيرو مي باشد كه قابليت ارائه خدمات در زمينه اندازه گيري آلاينده هاي محيطي و عوامل فيزيكي  و كاليبراسيون تجهيزات بر طبق استاندارد ملي و بين المللي را دارا مي باشد.

                                               

گواهينامه هاي دريافت شده

آزمايشگاه آلودگي هوا و عوامل فيزيكي داراي گواهينامه معتمد سازمان حفاظت محيط زيست  و  گواهينامه سيستم مديريت كيفيت مبتني بر استاندارد ISO/IES17025 : 2005 از مرجع اعتباردهي DAPآلمان در زمينه اندازه گيري آلاينده هاي زيست محيطي مي باشد. اين آزمايشگاه همچنين بعنوان آزمايشگاه مرجع وزارت نيرو و شركت توانير معرفي شده است.

                                                 

دامنه فعاليت ها، تجهيزات، آزمايش هاي قابل انجام

1-      آناليز گاز دودكش مشتمل بر : گازهاي آلاينده، سرطانزا و هيدروكربورها ((ASTM D6522

2-      اندازه گيري ذرات معلق خروجي از دودكش (به روش ايزوكينتيك)((ISO 9096

3-      اندازه گيري ذرات معلق محيطي (TSP,PM2.5,PM10)(ASTM F50)

4-      آناليز آلاينده هاي محيطي مشتمل بر: گازهاي آلاينده، سرطانزا و تركيبات آلي فرار(Din EN 50271)

5-      اناليز  ذرات معلق محيطي در 15 کانال از  3/0 تا 20 ميكرون (ASTM F50)

6-      اندازه گيري شدت كلي صوت و آناليز آن در 33 باند فركانسي (ASTM E1014)

7-      اندازه گيري ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي در فركانس 50/60 هرتز (IEEE std 644)

8-      اندزه گيري ارتعاش در محدوده فركانسي 10 هرتز تا 10 كيلوهرتز

9-     اندازه گيري شدت روشنايي (لوكس متري)(ANSI/IESNA RP-1-1-1993)

10-   كاليبراسيون آناليزر هاي گاز دودكش و آلاينده هاي محيطي (CO,NO,NO2,SO2)

                                              

ساير خدمات

  آزمايشگاه آلودگي هوا و عوامل فيزيكي جهت كاليبراسيون تجهيزات اندازه گيري آلاينده هاي گازي خروجي از دودكش و آلاينده هاي محيطي مجهز به تجهيز Gas Divider جهت رقيق سازي گاز كاليبره و انجام فرآيند كاليبراسيون در غلظت هاي مختلف مطابق با استاندارد ISO6145/6 مي باشد لذا اين آزمايشگاه قادر به كاليبراسيون تجهيزات فوق در گستره وسيعي از غلظت ها بوده و با توجه به نياز صنايع، قابليت ارائه خدمات فوق را به مشتريان دارا مي باشد.

 

تلفن: 88079446   

 

تماس با ما : Reflab@nri.ac.ir
بازدید : 8836 بار