پنجشنبه ١٣٩٩/٣/٨ - ١٣:٢٠ Language: English | فارسی
آزمايشگاه مرجع سوخت و روغن

كنترل كيفيت سوخت و روغن مورد استفاده در صنعت برق، در افزايش طول عمر تأسيسات و تجهيزات و جلوگيري از وقفه در توليد برق نقش بسيار مهمي دارد. در همين راستا آزمايشگاه سوخت و روغن پژوهشگاه نيرو با سابقه‌ي طولاني يكي از مجهزترين آزمايشگاه‌ها در اين زمينه مي‌باشد.

ازمايشگاه سوخت و روغن در رابطه با تعيين مشخصات فني و كنترل كيفيت سوختها و روغن هاي مورد استفاده در صنعت برق و ارائه نظرات كارشناسي و همچنين ارائه خدمات آزمايشگاهي به پروژه هاي تحقيقاتي در دست انجام مربوط به صنعت برق فعاليت مي نمايد.

                               

گواهي نامه هاي اخذ شده

 • گواهينامه تأييد صلاحيت آزمايشگاه از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به شماره 145.

دامنه فعاليت ها

تقطير محصولات نفتي، تعيين نقطه احتراق و نقطه اشتعال، تعيين ضريب انعكاس و پراكندگي انعكاس مايعات هيدروكربني، تعيين نقطه ريزش محصولات نفتي، تعيين ميزان خوردگي مس در محصولات نفتي بوسيله آزمون تغيير رنگ نوار مسي، تعيين ميزان باقيمانده كربن محصولات نفتي، نفوذپذيري مخروط در گريس هاي روانسازي، تعيين گرماي احتراق سوخت هاي هيدروكربني مايع بوسيله بمب كالريمتر، اندازه گيري ويسكوزيته سينماتيكي مايعات شفاف و تيره، تعيين خاكستر محصولات نفتي، تعيين مشخصه كف‌كنندگي روغن‌هاي روانسازي، تعيين مشخصه اكسيداسيون روغن هاي معدني حاوي بازدارنده، تعيين ميزان كشش سطحي روغن در برابر آب، تعيين تركيبات فورفورال در روغن‌هاي عايقي و ...

مواد مورد آزمون 
 • روغن هاي عايقي: روغن هاي سنتزي و روغن هاي معدني
 • روغن هاي صنعتي: روغن هاي كمپرسور، روغن هاي هيدروليك ، روغن ترمزها، روغن موتور ها و روغن هاي توربين
 • سوخت: سوخت هاي سبك و سنگين مايع و سوخت هاي جامد
 • گريس: گريس هاي پايه كلسيم، سديم، ليتيم و بنتوني
 • كف هاي آتش نشاني

 

تجهيزات

 • دستگاههاي آناليز
 • انواع ويسكومتر
 • دستگاه­هاي لازم جهت كنترل كيفيت روغن­هاي صنعتي ( شامل روغن توربين، هيدروليك، كمپرسور،گيربكس، ديزل، موتور و....)
 • دستگاه­هاي لازم جهت كنترل كيفيت و اندازه­گيري خواص سوخت­هاي مايع و جامد
 • دستگاه­هاي اندازه­گيري خواص فيزيكي و شيميايي و الكتريكي روغن­هاي عايقي


آزمون هاي قابل انجام

 

رديف

عنوان

شماره استاندارد

1

تقطير محصولات نفتي

ASTM D 86

2

تعيين نقطه احتراق و نقطه اشتعال به وسيله دستگاه كليولند (Cleveland Open Cup)

ASTM D 92

3

تعيين نقطه اشتعال به وسيله دستگاه پنسكي- مارتنز  (Pensky- Martense Closed Cup)

ASTM D 93

4

تعيين نقطه اشتعال به وسيله دستگاه كاپ بسته مقياس كوچك (Small Scale Closed-Cup)

ASTM D 3278

5

تعيين ميزان آب و رسوب در نفت خام با استفاده از سانتريفيوژ

ASTM D 96

6

تعيين نقطه ريزش محصولات نفتي

ASTM D 97

7

آزمايش تعيين خوردگي مس در محصولات نفتي بوسيله آزمون تغيير رنگ نوار مسي

ASTM D 130

8

روش استاندارد براي تعيين ميزان باقيمانده كربن محصولات نفتي

ASTM D 189

9

نفوذپذيري مخروط در گريس هاي روانسازي

ASTM D 217

10

تعيين نقطه آنيلين و نقطه آنيلين مخلوط محصولات نفتي و حلال هاي هيدروكربني

ASTM D 611

11

تعيين مشخصه ( كف كنندگي) روغن هاي روانسازي

ASTM D 892

12

تعيين مشخصه اكسيداسيون روغن هاي معدني حاوي بازدارنده

ASTM D 943

13

تعيين كشش سطحي روغن در برابر آب متد ورق و حلقه (Plate & Ring Method)

ASTM D 971

14

تعيين ضريب انعكاس و پراكندگي انعكاس مايعات هيدروكربني

ASTM D 1218

15

تعيين مقدار اسيديته محصولات نفتي به روش پتانسيومتري

ASTM D 664

16

تعيين مشخصه مقاومت گريس هاي روانكاري در برابر شستشو با آب

ASTM D 1264

17

تعيين وزن مخصوص (Specific Gravity) توسط هيدرومتر

ASTM D 1298

18

تعيين رنگ محصولات نفتي

ASTM D 1500

19

تعيين گرماي احتراق سوخت هاي هيدروكربني مايع بوسيله بمب كالريمتر

ASTM D 240

20

اندازه گيري ويسكوزيته سينماتيكي و ديناميكي و دانسيته در مايعات شفاف و تيره

ASTM D 7042

21

تعيين خاكستر محصولات نفتي

ASTM D 482

22

تعيين مشخصه پيشگيري از رسوب (Rust Preventing) روغن‌هاي توربين بخار در حضور آب

ASTM D 665

23

آناليز گازهاي حل شده در روغن هاي عايقي الكتريكي بوسيله ي گاز كروماتوگرافي

ASTM D 3612

24

تعيين پايداري برشي روغن هاي موتور

ASTM D 6278

25

تعيين نقطه افتادن  گريس هاي روان كننده

ASTM D 2265

26

تعيين نقطه جوش خنك‌كننده‌هاي موتور (Engine Coolants)

ASTM D 1120

27

تعيين قلياييت ذخيره خنك‌كننده‌ها و ضد رسوب‌هاي موتور (Engine Coolants & Anti Rusts)

ASTM D 1121

28

تعيين ويسكوزيته ايندكس محصولات نفتي

ASTM D 2270

29

تعيين PCB در مايعات عايقي بوسيله گازكروماتوگرافي

ASTM D 4059

30

تعيين ميزان آب در محصولات مايع نفتي با دستگاه كارل فيشر

ASTM D 1744

31

تعيين پايداري اكسيداسيون روغن هاي عايقي و معدني

ASTM D 2440

32

تعيين خصوصيت آزادسازي هوا براي محصولات نفتي

ASTM D 3427

33

تعيين ولتاژ شكست مايعات عايقي

IEC 156

34

تعيين فاكتور پراكندگي، مقاومت و نفوذپذيري در روغن هاي عايقي الكتريكي

IEC 247

35

تعيين مقدار سولفور در محصولات نفتي به روش بمب

ASTM D 129

36

تعيين مقدار و نوع آنتي‌اكسيدان (Antioxidant) در روغن‌هاي عايقي

IEC 6066

37

تعيين نقطه انجماد ضد يخ

ASTM D 1177

38

تعيين مشخصه قابليت جدايش آب (Water Seperability)  در محصولات نفتي

IP19

39

تعيين كلاس و گريد روغن هاي روان كننده

ASTM D 2422

40

تعيين تركيبات فورفورال در روغن هاي عايقي

IEC 1198

41

تعيين ميزان كربن، هيدروژن و نيتروژن موجود در مواد جامد و مايع بوسيله CHN

ASTM D 5291 زمينه‌هاي ديگر فعاليت

 • بررسي و تجزيه  و تحليل وضعيت روغن هاي عايقي
 • تعيين مشخصات فني و ويژگي هاي روغن هاي عايقي ترانسفورماتور
 • آناليز و شناسايي انواع گازهاي محلول موجود در روغن و تجزيه و تحليل علل ايجاد گازهاي توليد شده
 • بررسي و تعيين روغن مناسب سر ريز بر روي روغن هاي عايقي ترانسفورماتور
 • تعيين نوع و پايه روغن هاي عايقي
 • اندازه گيري جرم مولكولي روغن هاي عايقي
 • تعيين معادل روغن هاي توربين
 • بررسي و تعيين روغن مناسب جهت سرريز و يا جايگزيني روغن هاي توربين

 

همكاري با شركتها و صنايع

شركتها و صنايع ذيل از خدمات آزمايشگاهي و مشاوره اي آزمايشگاه سوخت و روغن استفاده مي نمايند:

 • شركت­هاي مديريت توليد و مديريت توزيع برق و شركتهاي برق منطقه­اي
 • مجتمع­هاي پتروشيمي
 • پالايشگاه­ها
 • صنايع فولاد
 • مناطق عملياتي انتقال گاز
 • سازمان بنادر و كشتيراني
 • نيروگاه­ها
 • صنايع سيمان
 • شركت­هاي تابعه صنعت برق
 • شركت­هاي سازنده نيروگاه­ها و پالايشگاه­ها
تماس با ما : reflab@nri.ac.ir
بازدید : 19247 بار