پنجشنبه ١٣٩٩/٣/٨ - ١۶:٢۵ Language: English | فارسی
آزمايشگاه ماشينهاي الكتريكي
آزمايشگاه ماشينهاي الكتريكي با هدف كمك به انجام و ارتقاء فعاليتهاي پژوهشي و مهندسي مرتبط با اهداف كاري گروه ماشينهاي الكتريكي و همچنين ارايه خدمات فني و مهندسي در زمينه هاي مختلف ، در سال 1382 فعاليت خود را آغاز نمود. تجهيز اين آزمايشگاه به نحوي انجام شده است كه علاوه بر اهداف ذكر شده، در چارچوب برنامه بلندمدت در برخي زمينه ها و محدودهها بعنوان آزمايشگاه مرجع به فعاليت بپردازد.
 
دامنه فعاليت
  • وجود امكانات و تسهيلات لازم و پيشرفته  براي بررسي و تعيين مشخصه هاي الكتريكي، ارتعاشي و آكوستيكي موارد زير (طبق استانداردهاي مرتبط):
  • ژنراتورهاي سنكرون AC فشار ضعيف (V 400) و ژنراتورهاي DC تا ولتاژ 350 ولت و از توان KVA 5 تا KVA 50 و سرعت تا 1500 دور در دقيقه
  • موتور هاي ACفشار ضعيف  (V 400) و موتورهاي DC تا ولتاژ 100 ولت و از توان KW 5 تا KW 30 و سرعت تا 1500 دور در دقيقه
  • ترانس هاي فشار ضعيف تكفار  يا سه فاز تا ولتاژ 400 ولت و توان KVA 50
  • راكتورهاي سلفي و يا بانك هاي خازني فشار ضعيف  (V 400)
  • مدلسازي اجزاي محدود انواع ماشينهاي الكتريكي براي تحليلهاي الكترومغناطيسي، تنشهاي مكانيكي و   حرارتي در شرايط دائمي يا گذرا بصورت دو بعدي ( 2D ) يا سهبعدي ( 3D )، به كمك نرمافزار FLUX
  • توسعه يا نمونه سازي نسلهاي جديد ماشينهاي الكتريكي با ابعاد كوچك و راندمان بالا و يا سيستمهاي كنترل و تنظيمكننده دور
  • عيب يابي ماشينهاي الكتريكي فشار ضعيف
  •  اندازه گيري دقيق مشخصهها يا پارامترهاي الكتريكي نظير امپدانس انواع كابل و مشخصه مغناطيسي مواد مغناطيسي نرم يا سخت
   
تجهيزات

رديف

نام دستگاه

مدل

1

انواع مولتي مترها، آمپرمترها، ولتمترها، واتمترها، فركانس مترهاي دقيق ديجيتال و آنالوگ كلمپي يا روميزي

از شركتهايSanwa, LEM, Metrix, Ganz

2

تحليلگر توان (پاورآنالايزر)

Hioki      3196

3

ميكرواهمتر

AVO   DLRO-10X

4

تحليلگر امپدانس

Hioki   Hitester 3522-50

5

اسيلوسكوپ چهار كاناله ديجيتال

Tektronix    2014 - TDS

6

ركتيفاير( منبع تغذيه DC )

0-100 V    60A

7

اتوترانسفورماتور

0-440 V   37kVA50 A

8

بارهاي الكتريكي مقاومتي، سلفي و خازني

50 كيلووات و مثبت و منفي 50 كيلو وار هر كدام در نه پله

9

درايور كنترل دور موتور

Eurotherm     690 + F

10

گوس متر

Lake shore (Brockhaus)   410

11

كارت اكتساب اطلاعات / data acquisition

Advantech    PCI - 1712

12

انواع سرعت سنجهاي تماسي يا غير تماسي آنالوگ و ديجيتال

--- 

13

انواع دماسنجهاي ترموكوپلي، مقاومتي و مادون قرمز

 ---

14

انواع ترانسهاي جريان كلمپي يا روميزي

 ---

15

انواع رئوستا

--- 

16

انواع منابع تغذيه روميزي

 ---

17

اتوترانسهاي تكفاز

--- 

18

دستگاه اندازهگير آن لاين تخليه جزيي

PDA Premium     Adwel

 
 
 
  
قراردادهاي منعقد شده
ارايه خدمات آزمايشگاهي در مورد موتورهاي جارو برقي به شركت سامسونگ، ارايه خدمات آزمايشگاهي در مورد تعيين پارامترهاي الكتريكي به شركتهاي مختلف يا واحدهاي داخل پژوهشگاه

آزمون هاي قابل انجام

رديف

نام آزمون

روش آزمون (نام و شماره استاندارد)

1

آزمون حرارتي افزايش دماي هر سيم پيچ

ISIRI 3772

2

تعيين دماي هر ياتاقان

ISIRI 3772

3

دي الکتريک ومقاومت عايقي

ISIRI 3772

4

افزايش سرعت

ISIRI 3772

5

دينامومتري موتور القايي(5-90وات)

ISIRI 3772

6

دينامومتري موتور القايي(70-700وات)

ISIRI 3772

7

دينامومتري موتور القايي(700-2800وات)

ISIRI 3772

8

دينامومتري موتورDCو يونيورسال

ISIRI 3772

9

عملکرد موتور در بار نامي براي موتورهاي کوچک

ISIRI 3772

10

تعيين ضريب ولناژ و جريان هارمونيکي

ISIRI 3772

و

IEEE115

11

عملکرد کموتاتور

ISIRI 3772

12

بارداري کوتا ه مدت در يک بار براي ژنراتور(30دقيقه)

ISIRI 3772

و

IEEE115

13

عملکرد بلند مدت در بار نامي براي ژنراتور(180 دقيقه)

ISIRI 3772

و

IEEE115

تلفن: 88590143-021

 

تماس با ما : Reflab@nri.ac.ir
بازدید : 7036 بار