پنجشنبه ١٣٩٩/٣/٨ - ١٧:٣۶ Language: English | فارسی
آزمايشگاه مرجع سنجش كيفيت

آزمايشگاه مرجع سنجش كيفيت پژوهشگاه نيرو به عنوان متولي انجام آزمون‌هاي نوعي و نمونه‌اي كنتورهاي برق از سال 1382 شروع به فعاليت نموده است. اين آزمايشگاه با انجام آزمون‌هاي نوعي، برروي محصولات الكتريكي، الكترونيكي و مخابراتي، امكان انطباق با استاندارها را در طول طراحي و ساخت براي طراحان و توليدكنندگان فراهم مي‌كند.

به منظور تكميل آزمون‌ها و همچنين امكان پياده‌سازي آزمون‌هاي كنتور هوشمند در طرح توسعه دو آزمايشگاه مجزا در سال‌هاي 1384 و 1389  راه‌اندازي و افتتاح گرديد.

گواهي‌نامه‌هاي تاييد صلاحيت

  • گواهي‌نامه سيستم مديريت كيفيت مبتني بر استاندارد ISO/IEC 17025:2005 از DAP آلمان به شماره
    DAP-PL-3893.00
  • گواهي‌نامه تاييد صلاحيت از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به شماره 709

 دامنه فعاليت

  • پياده‌سازي آزمون‌هاي نوعي و نمونه‌اي كنتورهاي تكفاز و سه‌فاز ديجيتال و هوشمند
  • انجام آزمون‌هاي طراحي و نوعي برروي تجهيزات الكترونيكي و مخابراتي صنعت برق از جمله RTU, PLC ، كنترلرها، مراكز اندازه‌گيري و ... مطابق با استانداردهاي بين‌المللي و ملي

تجهيزات

رديف

نام دستگاه

شماره استاندارد

1

دستگاه آزمون كنتورديجيتال و هوشمند

IEC 62053-21,22,23

2

دستگاه تستر كنتور 20  تايي

IEC 62053-21,22,23

IEC 62058-31

3

تستر پرتابل كنتور

IEC 62053-21,22,23

4

دستگاه آزمون تخليه الكترواستاتيك

IEC 61000-4-2

5

دستگاه آزمون پالس‌هاي زودگذر

IEC 61000-4-4

6

دستگاه آزمون امواج الكترومغناطيسي هدايتيRF

IEC 61000-4-6

7

دستگاه آزمون ميدان مغناطيسي فركانس قدرت

IEC 61000-4-8

8

دستگاه آزمون امواج اسيلاتوري گذرا

IEC 61000-4-12

9

دستگاه آزمون امواج اسيلاتوري ميرا شونده

IEC 61000-4-18

10

دستگاه آزمون گرماي خشك و سرما

IEC 60068-2-1,2

11

دستگاه آزمون لرزش و شوك مكانيكي

IEC 60068-2-6

IEC 60068-2-27

12

دستگاه آزمون ميدان مغناطيسي AC كنتور

IEC 62053-21,22,23

13

دستگاه آزمون ميدان مغناطيسي DC كنتور

IEC 62053-21,22,23

14
دستگاه استحکام بلوک ترمینال
I8075-1,2

آزمونهاي قابل انجام

عنوان

نام آزمون

شماره استاندارد

سال انتشار

آزمون عايقي

عايقي فركانس قدرت

IEC 61010-1

2010

آزمون‌هاي سازگاري الكترومغناطيس(EMC)

مصونيت در برابر تخليه الكترواستاتيك

IEC 61000-4-2

2008

 مصونيت در برابرپالس‌هاي زودگذر

IEC 61000-4-4

2012

مصونيت در برابر امواج الكترومغناطيسي RF

IEC 61000-4-6

2013

مصونيت در برابر ميدان مغناطيسي فركانس قدرت

IEC 61000-4-8

2009

مصونيت دربرابر امواج اسيلاتوري گذرا

IEC 61000-4-12

2006

مصونيت در برابر امواج اسيلاتوري ميراشونده

IEC 61000-4-18

2011

آزمون‌هاي شرايط محيطي

سرما

IEC 60068-2-1

2007

گرماي خشك

IEC 60068-2-2

2007

آزمون‌هاي مكانيكال

لرزش مكانيكي

IEC 60068-2-6

2007

شوك مكانيكي

IEC 60068-2-27

2008

آزمون‌هاي كنتور ديجيتال

عايقي، سازگاري الكترومغناطيسي، شرايط محيطي و مكانيكال

IEC 62052-11

2003

دقت و الكتريكال

IEC 62053-21,22,23

2003

 

ساير خدمات

  • آزمون دستگاه‌هاي تستر كنتور پرتابل
  • آزمون پاور مولتي‌متر
  • اندازه‌گيري دما و رطوبت

تلفن:  (داخلي 4465) 8-88079400   

 

ليست  آزمون كنتورهاي هوشمند

ليست روش‌هاي آزمون قابل انجام بر روي كنتور هوشمند

  

 

 

تماس با ما : reflab@nri.ac.ir
بازدید : 6642 بار