پنجشنبه ١٣٩٩/٣/٨ - ١١:٢ Language: English | فارسی
آزمايشگاه مرجع تجزيه دستگاهي و آب و بخار

با توجه به نياز پروژه هاي تحقيقاتي و صنعت برق به انجام آزمون‌هاي مربوط به آب، پساب، رسوب، مواد شيميايي، رزين‌ها و ... و همچنين لزوم بررسي‌هاي باكتريولوژيك آب و پساب آزمايشگاه آب و بخار و تجزيه دستگاهي تأسيس گرديده است. در اين آزميشگاه آزمونها برطبق استانداردهاي ملي و بين‌المللي انجام و راه حل‌هاي اصلاحي در موارد مربوطه ارائه مي‌گردد.

  
گواهي نامه هاي اخذ شده
  • گواهينامه تاييد صلاحيت آزمايشگاه از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به شماره 595
  • گواهينامه آزمايشگاه معتمد سازمان حفاظت محيط زيست
  •  در حال اخذ گواهينامه استاندارد ISO/IEC 17025 از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
 
دامنه فعاليت

دامنه فعاليت اين آزمايشگاه شامل: آزمون هاي فيزيكي  و شيميايي آب، پساب، رسوبات و لجن، آزمون فيزيكي– شيميايي و خورندگي ضديخ، بررسي مواد مضر در محصولات پليمري، كنترل كيفيت مواد شيميايي بر اساس استاندارد هاي ملي ايران، آزمون هاي فيزيكي و شيميايي ذغال سنگ مي‌باشد.

تجهيزات

در اين آزمايشگاه تجهيزات مختلف مربوط به روشهاي شيميايي تر از جمله آناليز عنصري، تيتراسيون، كروماتوگرافي و ... و همچنين تجهيزات مربوط به بررسي وضعيت باكتريولوژيك آب و پساب وجود دارد.   

مواد مورد آزمون

موارديكه در اين آزمايشگاه، مورد آزمون قرار مي‌گيرند شامل انواع آب (خام، خنك‌كن، آشاميدني و ... )، انواع پساب (بهداشتي و صنعتي)، لجن، انواع رسوب (رسوبات داخل و خارج لوله‌هاي بويلر، رسوبات محفظه احتراق، رسوبات روي پره‌هاي توربين، رسوبات فيلترهاوس و ...)، مواد شيميايي، رزين‌هاي مبادله كننده يوني، نمونه‌هاي پليمري از نقطه نظر مواد مضر، ضد يخ، ذغال سنگ و ... مي‌باشد.

    آزمون هاي قابل انجام

رديف

عنوان

شماره استاندارد

1

اندازه گيري هدايت الكتريكي

2510 B St.M

2

اندازه گيري كل جامدات

2540 B St.M

3

اندازه گيري كل مواد جامد محلول

2540 C St.M

4

اندازه گيري مواد معلق كل

2540 D St.M

5

اندازه گيري جامدات ثابت و فرار

2540 E St.M

6

اندازه گيري مواد قابل ته نشيني

2540F St.M

7

اندازه گيري مواد ثابت و فرار در نمونه هاي جامد و شبه جامد

2540 G St.M

8

اندازه گيري دما

2550 B St.M

9

اندازه گيري كدورت

2130 B St.M

10

اندازه‌گيري آلومينيم

3500 Al A ,3111D St.M

11

اندازه‌گيري كادميم

3500 Cd ,3111B St.M

12

اندازه‌گيري كلسيم

3500 Ca B St.M

13

اندازه‌گيري كروم

3500 Cr A ,3111 B St.M

14

اندازه‌گيري مس

3500 Cu A ,3111 B St.M

15

اندازه گيري سختي كل

2340 C St.M

16

اندازه گيري آهن

3500-Fe B ,3111 B St.M

17

اندازه گيري  سرب

3500 Pb A , 3111 B St.M

18

اندازه گيري منيزيم

3500 Mg B St.M

19

اندازه گيري منگنز

3500 Mn A ,3111 B St.M

20

اندازه گيري جيوه

Pye Unicam Atomic Absorption Data book

21

اندازه گيري نيكل

3500 Ni A ,3111 B St.M

22

اندازه گيري پتاسيم

3500 K B St.M

23

اندازه گيري نقره

3500Ag ,3111 B St.M

24

اندازه گيري سديم

3500 Na B St.M

25

اندازه گيري واناديم

3500 V A ,3111 D St.M

26

اندازه گيري روي

3500Zn A ,3111 B St.M

27

اندازه گيري اسيديته

2310 B St.M

28

اندازه گيري قليائيت فنل فتالئين

2320 B St.M

29

اندازه گيري قليائيت متيل اورانژ

2320 B St.M

30

اندازه گيري دي اكسيد كربن آزاد

4500 CO2  C St.M

31

اندازه‌گيري كلريد

4500 Cl-B St.M

32

اندازه گيري كلرآزاد

4500 Cl B ,G St.M

33

اندازه گيري آمونياك

4500 NH3 B St.M

34

اندازه گيري نيترات

4500 NO3 E St.M

35

اندازه گيري نيتريت

4500 NO2 B  St.M

36

اندازه گيري اكسيژن محلول

4500 O C St.M

37

اندازه گيري pH

4500 H B St.M

38

اندازه گيري فسفات

4500 P D St.M

39

اندازه گيري سيليس

4500 SiO2 C St.M

40

اندازه گيري سولفات

4500 SO4 C St.M

41

اندازه گيري چربي و روغن

5520 B St.M

42

اندازه گيري اكسيژن مورد نياز بيوشيميايي

5210 B St.M

43

اندازه گيري اكسيژن مورد نياز شيميايي

5220 B St.M

44

اندازه‌گيري باريم

3500 Ba ,3111 D St.M

45

اندازه گيري كروم شش ظرفيتي

3500 Cr B St.M

46

نمونه برداري آب و پساب

1060 B ,C St.M

47

اندازه گيري خورندگي ضديخ

ISIRI 1520

48

آناليز كلرور فريك

ISIRI3601

49

اندازه گيري منيزيم

3500 Mg B St.M

50

آناليز هيپوكلريت كلسيم

ISIRI 7098

51

آناليز سود سوز آور

ISIRI 2530,2540

52

آناليز اسيد كلريدريك

ISIRI 209

53

آناليز آّب باطري

ISIRI1997

54

بررسي مواد مضر در اجزاء اسباب بازي

ISIRI4697

55

آناليز اسيد سولفوريك

ISIRI210

ساير خدمات قابل انجام

اين آزمايشگاه همچنين آمادگي انجام خدمات مشاور‌ه‌اي در زمينه‌هاي مرتبط با آب، پساب‌هاي صنعتي و بهداشتي، مواد شيميايي مورد مصرف در سيكل آب و بخار و كنترل توليدات داخلي را نيز دارد.

با توجه به اينكه اين آزمايشگاه داراي گواهينامه تائيد صلاحيت از مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي‌باشد لذا توليدكنندگان ضديخ، كربنات سديم، نمك طعام، اسيد كلريدريك، اسيد سولفوريك، آب باطري، اسيد باطري، كلرورفريك جهت تمديد پروانه استاندارد مي‌توانند از خدمات اين آزمايشگاه بهره‌مند گردند.


تلفن: (داخلي 4170 - 4159) 88079400
تماس با ما : reflab@nri.ac.ir
بازدید : 10144 بار