پنجشنبه ١٣٩٩/٣/٨ - ١٢:۵ Language: English | فارسی
آزمايشگاه مرجع رنگ و پوشش

بمنظور حفاظت سطوح تجهيزات صنعت برق در شرايط فيزيكي، مكانيكي و محيطي مختلف از انواع رنگ و پوشش استفاده بعمل مي‌آيد. با توجه به اهميت رنگ و پوشش و هزينه‌هاي بالاي اعمال رنگ، لازم است مشخصات فني رنگ‌هاي مورد استفاده تعيين گرديده و كيفيت آنها كنترل گردد. آزمايشگاه رنگ و پوشش پژوهشگاه نيرو بمنظور انجام آزمونهاي رنگ بر طبق استانداردهاي ملي و بين‌المللي و رفع نيازهاي صنعت برق در اين زمينه تأسيس گرديده است. براي انجام پروژه هاي تحقيقاتي مربوط به رنگ از امكانات اين آزمايشگاه استفاده بعمل مي آيد. اين آزمايشگاه علاوه بر بخش‌هاي توليد، انتقال و توزيع صنعت برق به ساير صنايع (از قبيل صنايع نفت، پتروشيمي، گاز، خودرو و ... ) نيز مي‌تواند خدمات آزمايشگاهي و مشاوره‌اي ارائه دهد.

گواهي نامه هاي اخذ شده

  • گواهينامه تآئيد صلاحيت آزمايشگاه از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به شماره 146                    
  • در حال اخذ گواهينامه استاندارد ISO/IEC 17025 از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

دامنه فعاليت

آزمايشگاه مرجع رنگ و پوشش بنا به ضرورت و اهميت آزمونهاي رنگ و پوشش در استانداردهاي بين‌المللي و ملي، داراي تجهيزات و دستگاههاي مورد نياز جهت آزمايشهاي لازم به منظور كنترل كيفيت انواع رنگهاي محيط‌هاي صنعتي، دريائي، شيميائي، ترافيكي و ... مطابق استانداردهاي بين‌المللي ISO,BS,DIN,ASTM) و ... و استانداردهاي ملي ايران) به شرح زير مي‌باشد:

الف- آزمونهاي تعيين مشخصه‌هاي فيزيكي رنگ (سلامت ظاهري – درجه ته‌نشيني – دانه‌بندي- قدرت پوشش - قدرت گسترش رنگ – ويسكوزيته – دانسيته – درصد حجمي مواد جامد - درصد وزني مواد جامد - ضخامت فيلم رنگ – نقطه اشتعال – زمان خشك شدن رنگ و... )

ب – آزمونهاي تعيين مشخصه‌هاي مكانيكي رنگ (چسبندگي – مقاومت در برابر ضربه – مقاومت در برابر سايش – مقاومت در برابر خمش – شويش – جامي شدن – سختي)

ج- آزمونهاي شيميائي و محيطي رنگها و ساير پوششها (تعيين مقاومت در محيط با رطوبت نسبي 100 درصد - تعيين مقاومت در محيط مه نمكي – غوطه‌وري در محيطهاي شيميائي مختلف – تعيين مقاومت در محيط با تابش اشعه ماوراء بنفش – تعيين مقاومت حرارتي – تعيين مقاومت در محيط خورنده SO2)

رنگها و پوششهاي تحت آزمون

·         رنگهاي اپوكسي (اپوكسي غني از روي - كولتار اپوكسي- اپوكسي پلي آمين – اپوكسي پلي آميد)

·         رنگهاي الكيد- اكريليك- پلي يورتان- وينيلي – لاستيك كلرينه – سيليكوني – آلومينيومي- اتيل سيليكات روي – فسفات روي – اكسيد آهن ميكائي – گالوانيزه و ..

تجهيزات

تجهيزات و دستگاههاي آزمايشگاه براساس آزمونهاي كنترل مشخصات فيزيكي، مكانيكي و شيميايي- محيطي به سه دسته زير تقسيم مي‌گردد:

  •  دستگاههاي تعيين مشخصات فيزيكي رنگ تر (مانند دستگاههاي اندازه‌گيري دانسيته، نقطه اشتعال، ضخامت، ...)
  • دستگاههاي تعيين مشخصات فيزيكي و مقاومت مكانيكي رنگ خشك (مانند دستگاههاي اندازه‌گيري چسبندگي، سختي، مقاومت خمشي، ...)
  • دستگاههاي بررسي مقاومت شيميايي و محيطي رنگ و پوشش (مانند دستگاههاي تعيين مقاومت در محيط گاز SO2، تعيين مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش و ...)

 

آزمون هاي قابل انجام

رديف

عنوان

شماره استاندارد

1

آزمون ضخامت سنجي بر روي فيلم خشك پوشش(سطوح فلزي آهني )

ASTM D 1186

2

آزمون ضخامت سنجي بر روي فيلم خشك پوشش (سطوح فلزي غير آهني)

ASTM D 1400

3

آزمون ضخامت سنجي بر روي رنگ تر

ASTM D 4414

4

آزمون تعيين زمان  خشك شدن رنگ

ASTM D 1640

5

آزمون تعيين درصد حجمي مواد جامد

ASTM D 2697

6

آزمون تعيين درصد وزني مواد جامد

ASTM D 2369

7

آزمون تعيين دانه بندي

ASTM D1210

8

آزمون تعيين ويسكوزيته رنگ

ASTM D 1200 D2196, D562

9

آزمون تعيين دانسيته

ASTM D 1475

10

آزمون تعيين مقاومت  چسبندگي

ASTM D 3359,D4541

11

آزمون تعيين مقاومت  ضربه

ASTM D 2794

12

آزمون تعيين مقاومت سايشي (سايش خشك)

Instruction Manual

13

آزمون تعيين مقاومت سايشي (سايش تر)

ASTM D 2486

14

آزمون تعيين براقيت

ASTM D 523

15

آزمون تعيين سختي

D3363

BS EN ISO 1522-

16

آزمون تعيين مقاومت جامي شدن

BS EN ISO 1520-

17

آزمون تعيين مقاومت خمش

ASTM D 522

18

آزمون مه نمكي (سالت اسپري)

ASTM B 117

19

آزمون تعيين مقاومت پوششها در برابر رطوبت

ASTM D 2247

20

آزمون تعيين مقاومت پوششها در برابر UV با لامپ زنون

ASTM D 5071

ISO 11341

21

آزمون تعيين مقاومت پوششها در برابرمواد شيميايي

ASTM G 20

ASTM D 1308

22

آزمون تعيين مقاومت پوششها در برابر آب

ASTM D 870

23

آزمون تعيين مقاومت در برابر حرارت

ASTM D2485

24

آزمون تعيين نقطه اشتعال

ASTM D 3278

25

آزمون تعيين مقاومت پوششها در محيط خورنده SO2

DIN 50018-

EN ISO 6988-

26

آزمون لاينينگها در محيط سيالهاي خورنده

ASTM C541,C543

27

آزمون پوششهاي اپوكسي مورد استفاده در تاسيات آب شرب

AWWA C210

28

آزمون مقاومت رنگ در برابر شره

ASTM D4400


ساير خدمات قابل انجام

  • ارزيابي كارشناسي انواع رنگهاي صنعتي، ترافيكي، دريائي و نسوز
  • تعيين و انتخاب رنگها و پوششهاي مناسب جهت كاربردهاي مختلف
  • ارائه دوره هاي آموزشي در زمينه آزمايشهاي رنگها و پوششها

   

تلفن :  (داخلي 4186) 88079401 

   

 

 

 
تماس با ما : reflab@nri.ac.ir
بازدید : 17494 بار