پنجشنبه ١٣٩٩/٣/٨ - ١١:٣٣ Language: English | فارسی
آزمايشگاه مرجع کالیبراسیون

اندازه گيري بخش مهمي از فرآيند ساخت و توسعه محصولات مي‌باشد. اندازه‌گيري براي توليد و توسعه استانداردها، براي ارتباط سالم بين خريدار و فروشنده، و همچنين براي اطمينان از مطابقت محصول توليد شده با استانداردهاي مربوطه الزامي است. اندازه‌گيري همچنين براي نظارت و مانيتورينگ فرآيند، چه براي بهينه سازي و چه براي مدلسازي فرآيند مورد نياز مي‌باشد. براي اينكه يك اندازه گيري معتبر باشد و از طرف تمامي طرفين مورد قبول بوده و به يك نحوه تفسير شود مي‌بايستي به يك استاندارد اندازه‌گيري مشترك، از طريق يك سري مقايسه زنجيره وار و پيوسته قابل رديابي باشد. آزمايشگاه‌هاي كاليبراسيون در حكم حلقه‌هاي اين زنجير مي‌باشند كه يك اندازه‌گيري را در نهايت به تعريف آن ارتباط مي‌دهند. اين تعاريف توسط سيستم بين المللي آحاد ارائه شده و مورد توافق بين المللي مي‌باشد. با توجه به فراگير شدن استانداردهاي ISO و اهميت و جايگاه کاليبراسيون در اين استاندارد نقش آزمايشگاه‌هاي كاليبراسيون دو چندان مي‌شود.

 

گواهي نامه‌هاي تاييد صلاحيت

 • گواهي نامه تاييد صلاحيت آزمايشگاه همكار از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به شماره 794/T
 • در حال حاضر آزمايشگاه استقرار الزامات استاندارد بين المللي ISO/IEC 17025:2005 را پشت سر گذاشته است و آماده ي مميزي خارجي است.

   

دامنه فعاليت

آزمايشگاه كاليبراسيون پژوهشگاه نيرو در حال حاضر در دو كميت دما و فشار فعال مي باشد. توانمندي هاي آزمايشگاه در حال حاضر و با تامين مراجع و امكانات جديد و به كارگيري دانش فني جديد، افزايش يافته و به شرح زير مي باشد:

 

 

 

 

 

-كميت دما

 • كاليبراسيون انواع حسگر ، دماسنج و ترنسميتر مرجع و صنعتي ترموكوپلي و ارايه معادله و نمودار كاليبراسيون ،با توانايي پشتيباني پروتكل حسگرهاي هوشمند مانند: HART و Field bus(درمحل آزمايشگاه يا در سايت مشتري در گستره از 100- تا 1200 درجه سلسيوس)
 • كاليبراسيون انواع حسگر ، دماسنج و ترنسميتر مرجع و صنعتي مقاومت پلاتيني و ارايه معادله و نمودار كاليبراسيون ، با توانايي پشتيباني پروتكل حسگرهاي هوشمند مانند: HART و Field bus (درمحل آزمايشگاه يا در سايت مشتري در گستره از 100- تا 850 درجه سلسيوس)
 • بررسي مياني دماسنج هاي مقاومت پلاتيني( SPRT , PRT ) مرجع با نقطه سه گانه آب
 • كاليبراسيون انواع حسگر ، دماسنج و ترنسميتر مرجع و صنعتي ترميستوري و ارايه معادله و نمودار كاليبراسيون(درمحل آزمايشگاه يا در سايت مشتري در گستره 100- تا 300 درجه سلسيوس)
 • كاليبراسيون انواع دماسنج عقربه اي شامل دوفلزي(Bi-metallic) و انواع سيستم پرشده(Filled system) و ارايه معادله و نمودار كاليبراسيون (درمحل آزمايشگاه در گستره از 100- تا 300 درجه سلسيوس يا در سايت مشتري در گستره از 30- تا 140 درجه سلسيوس )
 • كاليبراسيون انواع دماسنج مايع در شيشه مرجع ، معمولي، صنعتي، طبي و ارايه معادله و نمودار كاليبراسيون(درمحل آزمايشگاه در گستره از 40- تا 300 درجه سلسيوس يا در سايت مشتري در گستره از 30- تا 140 درجه سلسيوس)
 • كاليبراسيون انواع محفظه كنترل شده دمايي شامل انواع محيط هاي كاليبراسيون ، انواع فريزر، انواع انكوباتور، انواع كوره، انواع آون، سالت اسپري ،  MFIو انجام آزمون و گزارش پايداري و يكنواختي دما در حداكثر 60 موقعيت مكاني(درمحل آزمايشگاه يا در سايت مشتري در گستره 100- تا 1200درجه سلسيوس )

 

 

كميت فشار-

 • كاليبراسيون انواع گيج هاي فشار، اختلاف فشار ، خلاء ويا تركيبي عقربه اي يا الكتريكي ( گيج ويا مطلق ) مرجع و صنعتي و ارايه معادله و نمودار كاليبراسيون ( در محل آزمايشگاه) و انواع صنعتي همراه با ارايه معادله و نمودار كاليبراسيون ( در سايت مشتري) ( در گستره 1- تا 700 بار)
 • كاليبراسيون انواع ترنسميتر و ترنسديوسر فشار ، اختلاف فشار ، خلاء ويا تركيبي ( گيج ويا مطلق ) و ارايه معادله و نمودار كاليبراسيون ، با توانايي پشتيباني پروتكل حسگرهاي هوشمند مانند: HART و Field bus  (درمحل آزمايشگاه يا در سايت مشتري در گستره 1- تا 700 بار)
 • كاليبراسيون انواع Level Meter فشاري و اختلاف فشاري
 • كاليبراسيون اختلاف فشار سنج هاي فلومتر ها
 • كاليبراسيون مانومترها

 

تجهيزات

آزمايشگاه كاليبراسيون پژوهشگاه نيرو با هدف پاسخگويي به تمام نياز هاي مشتريان خود در دو كميت دما و فشار ، داراي تجهيزات در رده هاي مختلف از استانداردهاي اندازه گيري مرجع تا استانداردهاي كاري و صنعتي مي باشد. بالا ترين رده ي استاندارد هاي مرجع كه وظيفه ي تامين بهترين عدم قطعيت اندازه گيري آزمايشگاه و همچنين قابليت رديابي اندازه گيري ها مي باشند و همچنين استاندارد هاي مرجع ثانويه و كاري در هر كميت به شرح زير مي باشند:

 

-كميت دما

بهترين عدم قطعيت و همچنين قابليت رديابي اندازه گيري ها در كميت دما در اين آزمايشگاه از طريق حسگر هاي مرجع SPRT و ترموكوپل هاي مرجع نوع S موجود در اين آزمايشگاه در گستره ي از 100- تا 1200 درجه سلسيوس تامين مي گردد ؛ اين آزمايشگاه همچنين داراي انواع حسگر هاي مرجع در رده هاي مختلف اندازه گيري ، انواع نمايشگر هاي مرجع آزمايشگاهي و پرتابل ، و محيط هاي كاليبراسيون متنوع مرجع و پرتابل در گستره ي فوق الذكر مي باشد.

از مراجع ديگر اين آزمايشگاه نقطه سه گانه آب است ، كه امكان پايش مياني حسگر هاي PRT و SPRT در فاصله ي دو كاليبراسيون است. اين خدمت قابل ارايه به مشتريان اين آزمايشگاه نيز مي باشد.

 

-كميت فشار

بهترين عدم قطعيت وهمچنين قابليت رديابي اندازه گيري ها در كميت فشار در اين آزمايشگاه از طريق  Dead Weight Tester هاي موجود در اين آزمايشگاه در گستره ي از 1- تا 700 بار تامين مي گردد ؛ اين آزمايشگاه همچنين داراي انواع تست گيج هاي آزمايشگاهي و كاليبراتور هاي پرتابل مي باشد.

 

ساير خدمات

با توجه به تجهيزات اندازه گيري موجود در آزمايشگاه ، امكان ارايه خدمات بسيار متنوع اندازه گيري و آزمون در دو كميت دما و فشار موجود مي باشد.

 

 

تلفن: (داخلي 4056-4805) 9-88079400

 

 

 

تماس با ما : Reflab@nri.ac.ir
بازدید : 9990 بار