پنجشنبه ١٣٩٩/٣/٨ - ١٣:١٨ Language: English | فارسی
آزمايشگاه پايه هاي شبكه توزيع و روشنايي

آزمايشگاه مرجع پايه هاي بتني شبكه توزيع و پايه هاي روشنايي با توجه به بسترها و سوابق درخشان در خصوص انجام آزمون هاي نوعي دكل هاي انتقال نيرو، در سال 1389 و با رويكرد انجام آزمون هاي نوعي و نمونه اي بر روي المان هاي صنعت برق شروع به كار كرده است.

آزمايشگاه مرجع پايه هاي بتني شبكه توزيع و پايه هاي روشنايي با هدف بالا بردن سطح كيفي محصولات صنعت برق مطابق با استاندارد هاي تدوين يافته و همچنين مميزي كيفي كارگاه هاي توليدي تاسيس شده است.

اين آزمايشگاه در محل آزمايشگاه هاي سازه هاي انتقال نيرو پژوهشگاه نيرو واقع در اراك، كيلومتر 3 جاده خمين قرار گرفته است.

 

تجهيزات

 •  بستر و تجهيزات آزمون مكانيكي پايه هاي شبكه توزيع

 • بستر و تجهيزات آزمون مكانيكي پايه هاي روشنايي

 • آزمايشگاه مقاومت مصالح

 • تجهيزات پر تابل آزمون مكانيكي پايه هاي شبكه توزيع

 • مميزي كارگاه هاي توليدي پايه ها

 

دامنه فعاليت

 • انجام آزمون پايه هاي بتني

- در محل آزمايشگاه: ظرفيت آزمون تير با حداكثر ارتفاع 15 متر و قدرت اسمي 1200 كيلوگرم نيرو

- در محل كارگاه تيرهاي بتني

 

 • آزمايش پايه هاي روشنايي

- آزمون مكانيكي بصورت افقي: پايه با حداكثر ارتفاع 20 متر

- آزمون مكانيكي بصورت قائم: پايه با حداكثر ارتفاع 80 متر

 

 • انجام آزمايشات مقاومت مصالح بر روي مصالح سازنده پايه ها

 

استاندارد ها

 • استانداردهاي تيرهاي بتني در شبكه هاي توزيع نيروي برق / توانير 1376

 • استاندارد روشنايي معابر / توانير 1374

 • 1881 و ASTM-C39و ASTM-C31و ISIRI10272و ISIRI3132

 • BS5649-8و BSEN-50102و EN10204وEN288-3 و ISO1461و BS1881-119و ISO6892.

تماس با ما : reflab@nri.ac.ir
بازدید : 3022 بار