پنجشنبه ١٣٩٩/٣/٨ - ١٢:٣٠ Language: English | فارسی
آزمايشگاه مرجع آناليز سوخت گاز

گاز طبيعي بعنوان سوخت اصلي در نيروگاهها مورد استفاده قرار مي‌گيرد.شناسايي و تعيين خواص فيزيكي و شيميايي سوخت گاز طبيعي بخصوص تعيين ارزش حرارتي و مشخص نمودن نوع و ميزان تركيبات موجود در آن براي استفاده در نيروگاه ها از اهميت ويژه اي برخوردار است. در واقع يكي از موارد ضروري جهت تعيين راندمان نيروگاه‌ها تعيين مقدار ارزش حرارتي سوخت آن مي باشد.

آزمايشگاه آناليز سوخت گاز پژوهشگاه نيرو با هدف ارائه خدمات آزمايشگاهي به پروژه هاي در دست انجام پژوهشگاه نيرو و همچنين  انجام آناليز گاز طبيعي مورد استفاده در نيروگاه ها ، تجهيز و راه اندازي گرديده است. همچنين اين آزمايشگاه قادر به ارائه خدمات در ارتباط با سوخت گاز مورد استفاده در ساير صنايع نظير كارخانجات سيمان، صنايع غذايي و دارويي و مراكز ديگري كه در ارتباط با پارامترهاي مختلف سوخت فعاليت مي‌نمايند نيز بوده و امكان ارائه نظرات كارشناسي و ارائه راهكار در زمينه استفاده بهينه از سوخت گاز را نيز دارا مي باشد.

 دامنه فعاليت

در اين آزمايشگاه خدماتي از قبيل اندازه گيري نقطه شبنم و ميزان رطوبت، انجام آناليز كمي و كيفي تركيبات موجود در سوخت گاز، خواص فيزيكي گاز نظير ارزش حرارتي خالص و ناخالص، فاكتور تراكم پذيري و ....  طبق استانداردهاي معتبر نظير ASTM ، GPA و... ارائه  مي گردد.

همچنين با توجه به تجهيز آزمايشگاه به دستگاه GC/MSD امكان توسعه فعاليتها و انجام آناليزهايي نظير شناسايي مخلوط هاي مختلف آلي، تعيين خلوص گاز SF6 و ... نيز فراهم خواهد شد.

 تجهيزات

در اين آزمايشگاه تجهيزات مختلفي براي آناليزهاي مورد نياز بر روي سوخت گاز در نظر گرفته شده است كه اين تجهيزات به دو دسته تجهيزات درون آزمايشگاهي و تجهيزات قابل حمل براي استفاده در سايت تقسيم بندي مي‌شوند. به اين ترتيب بخشي از آزمايش‌هاي مورد نياز با نمونه‌گيري و انتقال نمونه به آزمايشگاه و بخشي ديگر با اتصال دستگاه مربوطه به خطوط لوله در محل انجام مي‌پذيرد.

  آزمون هاي قابل انجام

عنوان آزمون

استاندارد

سال انتشار

آناليز هيدرو كربنها

ASTM D1945  GPA 2261 & GPA 2286

(2003)98

ميزان CO2

ASTM D1945

(2003)98

ميزان  N2

ASTM D1945

(2003)98

نقطه شبنم آب

ASTM D1142

(2006)95

ميزان رطوبت مطلق و نسبي

ASTM D1142

(2006)95

نقطه شبنم هيدروكربن

ASTM D1945

(2003)98

ارزش حرارتي خالص

ASTM D3588

(2003)98

ارزش حرارتي ناخالص

ASTM D3588

(2003)98

گاز دانسيته

ASTM D3588

(2003)98

وزن مخصوص

ASTM D3588

(2003)98

فاكتور تراكم پذيري

ASTM D3588

(2003)98

جرم مولكولي

ASTM D3588

(2003)98

ضريب اصلاح وب

ASTM D3588

(2003)98

تماس با ما : Reflab@nri.ac.ir
بازدید : 10565 بار