پنجشنبه ١٣٩٩/٣/٨ - ١۵:۵٣ Language: English | فارسی
آزمايشگاه سراميك و پليمر

با توجه به نياز پروژه‌هاي تحقيقاتي مركز شيمي و مواد و همچنين نياز صنعت برق به آزمونهاي مربوط به  مواد كامپوزيتي و سراميكي مورد استفاده در اين صنعت ،آزمايشگاه سراميك و پليمر تأسيس گرديده است. اين آزمايشگاه مجهز به تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي در دو زمينه سراميك و پليمر مي‌باشد. قابليت‌هاي اين آزمايشگاه به شرح زير مي‌باشد:

انجام فرآيندهاي ساخت سراميك‌ها و لعاب‌ها و برخي از آزمايش‌هاي مربوط به خواص فيزيكي و شيميايي، آميزه‌كاري، فرآيند كردن مواد پليمري و آزمونهاي مرتبط با خواص آنها و همچنين آزمونهاي غيرالكتريكي مربوط به مقره‌هاي كامپوزيتي.

اين آزمايشگاه آمادگي ارايه خدمات آزمايشگاهي، كارگاهي، مشاوره‌اي و فني- مهندسي را دارا مي‌باشد.

دامنه فعاليت

 • سختي سنجي Shore A لاستيك ها
 • آزمون‌هاي مكانيكي مقره‌هاي كامپوزيتي آويزي/ كششي و Line Post
 • آزمون‌هاي مواد هسته مقره‌هاي كامپوزيتي
 • آزمون سختي روكش مقره‌هاي كامپوزيتي
 • بررسي گيرش سيمان شامل تست ويكات
 • اندازه‌گيري استحكام فشاري بتن و سراميك‌ها
 • بررسي رفتار رئولوژي دوغاب‌هاي سراميكي شامل اندازه‌گيري ويسكوزيته
 • اندازه‌گيري دانسيته، تخلخل و درصد انقباض خشك و پخت نمونه‌هاي سراميكي
 • اندازه‌گيري زبره لعاب‌هاي سراميكي
 • اندازه‌گيري دانه‌بندي انواع پودرهاي سراميكي
 • اندازه‌گيري مقاومت الكتريكي نمونه‌هاي عايق
 • اندازه‌گيري pH دوغاب‌هاي سراميكي
 • اندازه گيري پلاستيسيته نمونه هاي سراميكي
 • اندازه‌گيري مقاومت در برابر شوك حرارتي نمونه‌هاي سراميكي
 • انجام خدمات مربوط به آماده سازي پودرهاي سراميكي در حد نانومتري
 • انجام خدمات مربوط به پخت نمونه‌هاي سراميكي (تا 1400 درجه سانتي‌گراد) در كوره‌هاي الكتريكي آزمايشگاهي

  

مواد مورد آزمون

 • انواع مقره‌هاي كامپوزيتي آويزي/كششي و Line post
 • نمونه‌هاي پليمري
 • نمونه‌هاي سراميكي
 • نمونه‌هاي سيمان و بتن

  

آزمون‌هاي قابل انجام

رديف

عنوان

شماره استاندارد

1

اندازه‌گيري استحكام فشاري سيمان

ASTM C9-40

2

اندازه‌گيري ويسكوزيته نمونه‌هاي سراميكي

ASTM D5125

3

اندازه‌گيري جذب آب، تخلخل و دانسيته نمونه‌هاي سراميكي

DIN EN 725-7,8,9

4

سختي سنجي Shore A نمونه‌هاي پليمري

ASTM D2240

5

آزمون بار- زمان هسته متصل شده (آزمون 96 ساعته طراحي مقره‌هاي كامپوزيتي)

IEC 61109

6

آزمون‌هاي مواد هسته مقره‌هاي كامپوزيتي

IEC 61109 , IEC 61952

7

آزمون بار مكانيكي - زمان و مقاومت فصل مشترك يراق‌آلات و روكش مقره (آزمون 96 ساعته نوعي مقره‌هاي كامپوزيتي)

IEC 61109

8

آزمون اشتعال‌پذيري مقره‌هاي كامپوزيتي

IEC 61109 , IEC 61952

9

آزمون سختي روكش مقره‌هاي كامپوزيتي

IEC 61109 , IEC 61952

10

آزمون كنترل MDCL مقره‌هاي كامپوزيتي  Line Post

IEC 61952

 

 

ساير خدمات قابل انجام

 • ارزيابي كارشناسي انواع نمونه هاي سراميكي و پليمري
 • ارايه خدمات مشاوره در زمينه ساخت انواع نمونه هاي مهندسي سراميكي و پليمري
 • ارايه دوره‌هاي آموزشي در زمينه آزمونهاي مربوط به ارزيابي نمونه‌هاي سراميكي و پليمري
 • ارايه خدمات آزمايشگاهي به شركت‌هاي توليد كننده و مصرف كننده مقره‌هاي كامپوزيتي

تلفن: (داخلي 4048)88079400

تماس با ما : reflab@nri.ac.ir
بازدید : 7168 بار