چهارشنبه ١٣٩٩/١/٢٠ - ١٧:١۵ Language: English | فارسی
کتاب

فهرست كتاب‌هاي چاپ شده توسط انتشارات پژوهشگاه نيرو

رديف

عنوان كتاب

تأليف/ترجمه/گردآوري

قيمت (ريال)

سال انتشار

موجودي

1

سوپرهيترها

سيد ابراهيم موسوي ترشيزي

65.000

1387

دارد

2

خستگي فلزات در مهندسي

سيد ابراهيم موسوي ترشيزي

95.000

1389

ندارد

3

سيستم‌هاي زمين و رفتار شبكه‌هاي برق

همايون حائري

120.000

1390

دارد

4

شركت‌هاي دارنده گواهينامه مطابقت با استانداردهاي توليد تجهيزات صنعت برق

دبيرخانه شوراي ارزيابي و مطابقت با استانداردهاي توليد تجهيزات صنعت برق، پژوهشگاه نيرو

150.000

1390

دارد

5

حفاظت سيستم‌هاي قدرت

همايون حائري

200.000

1391

دارد

6

مباني فناوري نور و روشنايي

هاشم عليپور، سيامك عليپور

170.000

1392

دارد

 

در صورت درخواست خرید، با دفتر انتشارات تماس حاصل فرمایید.

 تلفن:  02188590139

بازدید : ٧۵١٢ نفر