چهارشنبه ١٣٩٩/١/٢٠ - ١۵:٢۶ Language: English | فارسی
افتخارات و گواهينامه ها

1. كسب عنوان پايگاه اطلاع رساني برتر
2. رله تركيبي جريان زياد خطاي زمين - سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
3. دستگاه مانيتورينگ برقگيرهاي فشارقوي - هجدهمين جشنواره بين المللي خوارزم
4. طرح نمونه آزمايشگاهي رله جريان زياد - سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
5. ويريستورهاي برقگير با پايه اكسيد روي - سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
6. بررسي و تحقيق در طراحي و ساخت دي اريتور- جهارمين جشنواره جوان خوارزمي
7. مقره كامپوزيتي آويزي رده 230 كيلو ولت- سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
8. فاصله ياب خطا در خطوط انتقال (FL 101) سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
9. طرح طراحي و ساخت ترمينال PLC ديجيتال - سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
10. طراحي و ساخت جبران كننده استاتيك توان راكتيو - نوزدهمين جشنواره بين المللي خوارزمي
11. طرح نمونه آزمايشگاهي رله خطاي زمين حساس SEFR - سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
12. مقره كامپوزيتي تا KN 160 با لعاب معمولي و نيمه هادي - سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
13. هشدار دهنده ميدان الكتريكي در محدوده 4 الي 35 كيلوولت - سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
14. طراحي و ساخت مقره كامپوزيتي رده توزيع تا 63 كيلو ولت- سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
15. طراحي و ساخت دكلهاي اظطراري (نصب موقت) خطوط انتقال نيرو - سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
16. طراحي ، ساخت و راه اندازي سامانه مرجع تست پير سازي مقره هاي فشار قوي- بيست و يکمين جشنواره خوارزمي
17. طراحي و ساخت نمونه آزمايشگاهي RTU توزيع براي پستهاي برق زميني- سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
18. سيستم مانيتورينگ On-line ترانسفورماتور – سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
19. پژوهشگاه نيرو موفق شد گواهينامه ISO9002:2008 را مهرماه سال 1389 از موسسه TUV اتريش دريافت كند
20. كسب عنوان وب سايت برتر
21. مقره اتكايي پليمري ، سراميكي رده توزيع - سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
22.محصول برتر - هفدهمين نمايشگاه كنفرانس شبكه هاي توزيع نيروي برق ايران
23.انتخاب کمیته فنی مقره های ایران به عنوان کمیته برتر سال 1392 – کمیته ملی برق و الکترونیک ایران

24.کمیته فنی برتر سال 1392

بازدید : ٧٧٧۵ نفر