پنجشنبه ١٣٩٩/٣/٨ - ١٢:۵٩ Language: English | فارسی
اهداف

 

    استفاده از نتايج تحقيقات در صنعت برق به منظور جلوگيري از به هدر رفتن انرژي و سرمايه ملي
    بالا بردن سطح توليدات داخلي
    بهره برداري از نتايج پژوهشي در جهت توسعه نظام اشتغال كشور و اشتغال زايي
    بومي سازي صنايع و ارتقاي دانش فني داخلي
    كمك به رشد اقتصاد ملي
    كاهش وابستگي
    جلوگيري از خروج غير ضروري ارز


 
 

بازدید : ٣۶٩۶ نفر