چهارشنبه ١٣٩٩/١/٢٠ - ١۶:۵۴ Language: English | فارسی
دفتر همکاري هاي علمي و امور بين الملل

 

 

همكاريهاي علمي و توليد صنعتي نمونه‎هاي تحقيقاتي


واحد همكاريهاي علمي پژوهشگاه نيرو در راستاي برقراري ارتباط با موسسات پژوهشي، دانشگاهها و ارگانهاي ذيربط فعاليت مي نمايد. همچنين در راستاي فعاليتهاي پژوهشي ـ تحقيقاتي، تحقق برنامه توسعه اقتصادي، بالا بردن سطح توليدات داخلي، كمك به رشد اقتصاد ملي و توسعه نظام اشتغال كشور، پروژه‎هاي تحقيقاتي كه به ساخت نمونه محصول منجر شوند با همكاري بخش خصوصي به توليد صنعتي مي‎رسند. يكي از عمده ترين فعاليت‎هاي واحد همكاريهاي علمي سياست‎گذاري‎ـ مديريت و نظارت بر مراحل مختلف توليد صنعتي نمونه‎هاي تحقيقاتي مي‎باشد.
    

واحد همكاريهاي علمي در زمينه‎هاي ذيل فعاليت ‎مي‎نمايد


توليد صنعتي نمونه هاي تحقيقاتي
واگذاري امتياز دانش فني
اخذ گواهينامه‎هاي معتبر براي محصولات و نمونه هاي تحقيقاتي
تدوين و تصويب آيين نامه ها براي حمايت از تجاري‎سازي نتايج تحقيقات
همكاري با مؤسسات پژوهشي و دانشگاهها
نمايشگاه هاي تخصصي
مبادله دانش فني
انجام اقدامات لازم براي حمايت از حقوق مالكيت فكري پروژه هاي تحقيقاتي

بازدید : ٨۶۶۶ نفر