چهارشنبه ١٣٩٩/١/٢٠ - ١۶:۴٠ Language: English | فارسی
دفتر برنامه­ ريزي و بودجه

 

دفتر برنامه­ ريزي و بودجه يكي از دفاتر معاونت برنامه­ ريزي و بهبود بهره­ وري است كه در دو بخش برنامه­ ريزي و بودجه ­ريزي فعاليت مي‌نمايد.


 برنامه ­ريزي

 تهيه و تدوين برنامه­هاي استراتژيك و عملياتي گروه‌ها و پژوهشكده­هاي پژوهشگاه و ارزيابي واحد­هاي مختلف به منظور نظارت بر اجراي صحيح برنامه­ها و بازنگري آن­ها به صورت دوره­اي با استفاده از متدولوژي كارت امتيازي متوازن (BSC)


بودجه­ ريزي

 نظارت بر تهيه و تنظيم بودجه ساليانه واحدهاي مختلف به منظور تعيين بودجه پژوهشگاه و تطابق برنامه و بودجه

 


شرح فعاليت‌هاي دفتر برنامه ­ريزي و بودجه

    تدوين، اجرا، ارزيابي و بازنگري مستمر برنامه‌هاي استراتژيك پژوهشگاه نيرو با استفاده از متدولوژي كارت امتيازي متوازن BSC)) و در قالب يك نظام يكپارچه
    تدوين برنامه‌هاي عملياتي كوتاه مدت و ميان مدت پژوهشگاه
    تدوين اهداف استراتژيك واحدها با استفاده از نقشه‌هاي استراتژيك
    تدوين شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد برنامه‌هاي استراتژيك و اهداف كمي گروه‌ها، پژوهشكده‌ها و واحدهاي ستادي
    نظارت بر اجراي برنامه‌هاي عملياتي و ارزيابي ادواري اهداف كمي واحدها
    تهيه و به روز رساني پايگاه داده‌ها به منظور پيش بيني، برنامه ريزي و ارزيابي عملكرد سازمان
    تهيه و تنظيم گزارشهاي دوره‌اي از ارزيابي عملكرد واحدهاي سازماني در راستاي اجراي برنامه‌هاي استراتژيك
    بررسي مشكلات و موانع موجود در تحقق برنامه‌ها و ارائه راهكارها و اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه
    تهيه و تنظيم بودجه سالانه پژوهشگاه و تخصيص آن به واحدها
    تخصيص بهينه و كنترل منابع مالي پژوهشي و پشتيباني از طريق پياده سازي بودجه سالانه بر مبناي پيشرفت پروژه‌ها

تلفن: 88590153

پست الكترونيكي: Mkhabbazi@nri.ac.ir
 

بازدید : ۶۴٨۵ نفر