چهارشنبه ١٣٩٩/١/٢٠ - ١۵:٣٧ Language: English | فارسی
دفتر مديريت کيفيت و برنامه ریزی

 

 

دفتر كنترل كيفيت و بهره‌وري كه از بدو تاسيس پژوهشگاه نيرو فعاليت داشته است، با افزايش حجم فعاليت‌ها و مسئوليت‌هاي سيستمي و تغيير نام به مديريت كيفيت و بهره وري يكي از مجموعه دفاتر معاونت برنامه‌ريزي و بهبود بهره‌وري است كه در چارچوب زير انجام وظيفه مي‌نمايد.

 
شرح فعاليت‌هاي دفترمديريت کيفيت و بهره‌وري

    تدوين شاخص‌هاي کيفيت و بهروه‌وري
    تحليل عملكرد فرآيندها و واحدهاي سازماني برپايه‌ي شاخص‌هاي بهره‌وري
    تحليل عملكرد فرآيندها و واحدهاي سازماني بر پايه‌ي شاخص‌هاي کيفيت
    ارائه‌ي طرح‌ها و تعريف پروژه‌هاي بهبود بهره‌وري و ارتقاي کيفيت و انجام آن‌ها
    تدوين استانداردهاي کيفيت و بهره‌وري و پياده‌سازي آن‌ها
    مميزي کيفيت و بهره‌وري در سازمان
    ايجاد زمينه‌هاي لازم براي دريافت گواهينامه‌هاي كيفيت و بهره‌وري و ديگر گواهينامه‌هاي معتبر مورد نياز پژوهشگاه نيرو
    راهبري سيستم اطلاعات مديريت
    راه‌اندازي، نظارت بر حسن اجرا و بهبود پيوسته‌ي سيستم مديريت پروژه‌ي سازماني


تلفن: 88079384
پست الكترونيكي: maghaei@nri.ac.ir

 

بازدید : ٧۵٣۴ نفر