چهارشنبه ١٣٩٩/١/٢٠ - ١۶:١٣ Language: English | فارسی
كتابخانه ديجيتال

كتابخانه پژوهشگاه نيرو در نظر دارد در فاز دوم طرح ارائه خدمات كتابخانه ديجيتال، منابع ديجيتال اعم از نشريات، كتب و مقالات لاتين را بصورت متن كامل فقط جهت مشاهده (صرفنظر از دانلود فايل) ارائه نمايد.

   

 

شرايط عضويت جهت جستجو و مشاهده متن كامل تمامي پايگاه‌ها به ‌شرح ذيل مي‌باشد.

  • تكميل فرم عضويت
  • پرداخت حق عضويت يکساله به مبلغ سه ميليون و پانصد هزار ريال

خواهشمند است وجه مربوطه را به  حساب سيبا به شماره  2174989002004  به نام پژوهشگاه نيرو نزد بانك ملي شعبه فلسطين شمالي (كد 604 ) واريز نموده و كپي فيش واريزي را به شماره نمابر 88078296 (مربوط به عضويت كتابخانه ديجيتال) ارسال فرماييد.

     

بديهي است در صورت نياز به دسترسي متن کامل منبع مورد نظر مي­بايست با کتابخانه پژوهشگاه نيرو هماهنگي صورت پذيرد.

 

 

88083365-021   :تلفن

library@nri.ac.ir   :رايانامه

     

كتابخانه ديجيتال

بازدید : ١۶٩۶٠ نفر