چهارشنبه ١٣٩٩/١/٢٠ - ١۵:۵۶ Language: English | فارسی
آموزش

 آينده جايی است كه می سازيم نه جايی كه می رويم

 

آشنايي با دفتر

پژوهشگاه نيرو با هدف اصلي توسعه دانش و فن آوري، كمك به حل مسائل، مشكلات و تنگناهاي كشور در زمينه صنعت برق و نيز دستيابي به دانش فني با هدف خودكفايي در ارتباط با نيازهاي صنعت برق، پايه ريزي شده است كه شامل 5 پژوهشكده برق، كنترل و مديريت شبكه، توليد نيرو، انتقال و توزيع نيرو، انرژي و محيط زيست و مركز شيمي و مواد مي باشد كه در قالب 21 گروه پژوهشي درجهت رفع نيازهاي تحقيقاتي مرتبط با صنعت برق فعاليت مي نمايد. در حال حاضر تعداد آزمايشگاههاي فعال پژوهشگاه نيرو به 23 آزمايشگاه رسيده كه از اين بين 12 آزمايشگاه به عنوان مرجع، فعال مي باشند.

پژوهشگاه نيرو، به عنوان بزرگترين مركز پژوهشي صنعت  برق كشور، هر ساله براساس نتايج يافته هاي پروژه هاي انجام شده و يا در دست اقدام پژوهشگران خود در زمينه هاي مختلف نسبت به طراحي و برگزاري دوره هاي جديد اقدام مي نمايد و آمادگي خود را جهت برنامه ريزي و اجراي دوره ها و كارگاههاي بين المللي و سمينار ها و كنفرانس هاي تخصصي اعلام مي نمايد.

ارزشمند ترين چشم انداز و والاترين هدف اينست كه شركت هاي وابسته و تابعه وزارت نيرو و صنايع كشور، واحد آموزش پژوهشگاه نيرو را يار استراتژيك خود به شمار آورند.

 

لينكهاي مربوطه به دفتر آموزش

 

اهداف دفتر آموزش

 • نشر دانش فني حاصل از پروژه ها به صنعت آب و برق
 • نياز سنجي آموزش پرسنل پژوهشگاه و تعريف، برنامه ريزي و برگزاري دوره هاي مورد نياز
 • ايجاد فضاي مناسب جهت ارتباط با شرکت ها و شناخت مشکلات صنعت برق و تلاش در جهت رفع آن
 • توسعه همکاري فيما بين پژوهشگاه و صنعت آب و برق كشور
 • نيازسنجي آموزشي شرکت ها و رفع آن از طريق سمينارها و دوره هاي تخصصي داخلي و خارجي
 • تدوين، برنامه ريزي و برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت تخصصي براي شرکت ها
 • تدوين، برنامه ريزي و برگزاري سمينارها و كنفرانس هاي تخصصي براي شرکت ها
 • برنامه ريزي و اجراي دوره هاي  تخصصي بين المللي
 • برنامه ريزي و اجراي دوره هاي تخصصي در خارج از پژوهشگاه برحسب نياز سازمان يا شركت درخواست كننده

 

شرح وظايف دفتر آموزش

 •  پاسخ گويي به نيازهاي آموزشي تخصصي صنعت برق و انرژي كشور
 • طراحي و تدوين دوره هاي جديد بر اساس نياز سنجي آموزشي
 • انجام نياز سنجي آموزشي براي كاركنان پژوهشگاه و برگزاري دوره هاي مورد نياز
 • برنامه ريزي و اجراي دوره هاي تخصصي و بين المللي
 • تعامل با موسسات آموزشي و دانشگاه هاي داخل و خارج از كشور جهت برگزاري دوره ها و سمينارهاي تخصصي     

 

تلفن: 88590140 و 88079445
پست الكترونيكي : t&e@nri.ac.ir

 

بازدید : ٢۴٩٣٨ نفر