پنجشنبه ١٣٩٩/٣/٨ - ١٢:١٣ Language: English | فارسی
توسعه تجاري سازي نتايج تحقيقات در جهت كاربردي كردن و بهره برداري مناسب تر ازتحقيقات

پژوهشگاه نيرو در راستاي فعاليتهاي پژوهشي –تحقيقاتي و تحقق برنامه هاي توسعه اقتصادي،بالابردن سطح توليدات داخلي،كمك به رشد اقتصاد ملي،همچنين بهره برداري از نتايج طرح هاي پژوهشي در جهت توسعه نظام اشتغال كشور،تعدادي از پروژه هاي تحقيقاتي را كه به ساخت نمونه منجر شده اند،با همكاري بخش خصوصي به توليد صنعتي رسانده است.

 

تاریخ نگارش : 1390/04/04 - بازدید : 4276 بار