پنجشنبه ١٣٩٩/٣/٨ - ١۵:١٧ Language: English | فارسی
توسعه مشاركت بخش خصوصي در تامين هزينه هاي تحقيقات در راستاي تحقق برنامه هاي خصوصي سازي كشور

پژوهشگاه نيرو در راستاي توسعه فناوري هاي مورد نياز صنعت برق و انرژي و به منظور افزايش سهم و مشاركت بخش خصوصي در امر تحقيقات متناسب با نياز اين صنعت، با همكاري و مشاركت بخش خصوصي در هزينه هاي تحقيقات اقدام به انجام پروژه هاي تحقيقاتي  نموده و امتياز دانش فني آن را براي توليد صنعتي بطور همزمان واگذار مي نمايد.

اين فعاليت با هدف انجام تحقيقات كاربردي متناسب با نياز صنعت برق و انرژي با بكارگيري پتانسيل علمي موجود در پژوهشگاه در زمينه هاي مرتبط شامل توليد،انتقال و توزيع،كنترل و مديريت شبكه،انرژي و محيط زيست،شيمي و مواد و استفاده از توان مهندسي ساخت و توليد داخل انجام ميشود و مقاصد ذيل را دنبال مي نمايد :

 • صرفه جويي در هزينه هاي انجام تحقيقات در راستاي رفع نياز صنعت
 • حذف هزينه هاي تبديل نمونه تحقيقاتي به نمونه صنعتي
 • بومي سازي دانش فني متناسب با نياز صنعت
 • كاهش وابستگي صنعت به تجهيزات توليد شده در خارج از كشور
 • رشد و پيشرفت اقتصادي
 • اشتغال زايي

عناوين قراردادهاي مشاركت در تحقيقات و  واگذاري امتياز دانش فني براي توليد صنعتي همزمان

 • ماژول تشخيص خطا در RTU توزيع
 • مودم باند پايه براي مودم راديويي SEM400  
 • رله مديريت فيدر
 • دكل هاي اضطراري براي خطوط انتقال نيرو (طرح(H  
 • سيستم حفاظت از راه دور ديجيتال با قابليت اتصال به شبكه مخابرات ديجيتال
 • تهيه و تدوين نرم افزار طراحي و توسعه بهينه و كاربردي شبكه هاي توزيع
 • مانيتورينگ Online كليدهاي فشار قوي
 • ايستگاه زميني نشانگر خطا (FI-RTU) با قابليت اتصال به شبكه مخابرات ديجيتال
 • سيستم مديريت مصرف برق مشتركين با قابليت تبادل اطلاعات با كنتورهاي هوشمند

 

تاریخ نگارش : 1390/04/04 - بازدید : 3975 بار