چهارشنبه ١٣٩٩/١/٢٠ - ١۵:۴١ Language: English | فارسی
درباره ما / معرفی پژوهشگاه نیرو

 

 

معرفي پژوهشگاه نيرو

 

پژوهشگاه نيرو در سال ١٣٧۶ با اخذ مجوز سه پژوهشكده "برق"، "توليد نيرو" و "انتقال و توزيع نيرو " از شوراي گسترش آموزش عالي بطور رسمي كار خود را آغاز و در سال ١٣٧٧ با اخذ دو مجوز جديد پژوهشكده‌هاي "انرژي و محيط زيست" و "كنترل و مديريت شبكه" را نيز به مجموعه خود افزود و در ادامه با ايجاد "مراكز شيمي و مواد" ، "توسعه فناوري توربين‌هاي بادي" و "آزمايشگاه‌هاي مرجع" فعاليت‌هاي خويش را توسعه بخشيد. هم اكنون با ۵ پژوهشكده، ٣ مركز و ٢١ گروه‌ پژوهشي علاوه بر پروژه‌هاي ملي در چندين پروژه بين المللي نيز با مشاركت كشورهاي پيشرفته صنعتي حضور داشته و سعي دارد نقش خود را در اين قبيل پروژه‌ها توسعه بخشد.

 با توجه به نقش زير بنايي صنعت برق در رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور، پژوهشگاه نيرو با انجام پروژه‌هاي بنيادي، كاربردي و توسعه‌اي به منظور پاسخگويي بهتر و بيشتر به نيازهاي صنعت برق و رفع مشكلات آن و دستيابي به فناوريهاي نوين اقدام به تعريف پروژه برنامه استراتژيك خود همراستا با خواسته‌ها و برنامه‌هاي استراتژيك وزارت نيرو و برنامه توسعه پنجم كشورنموده و در سال ١٣٨٧ پس از تبيين بيانيه‌هاي ماموريت، چشم انداز و ارزشهاي سازماني با تحليل محيط داخل و خارج و  همچنين مطالعات تطبيقي در عرصه بين المللي استراتژي‌ها و اهداف پژوهشگاه راتدوين و در سال ١٣٨٩ با استفاده از متدولوژي كارت امتيازي متوازن (BSC) با اجراي برنامه‌ها و دستيابي به اهداف كمي راه رسيدن به چشم انداز را هموار نموده است.

 

 

بيانيه چشم انداز پژوهشگاه نيرو

در افق ١٠ ساله پژوهشگاه موسسه‌اي دانش بنيان، با اعتبار جهاني و پيشرو در نوآوريهاي صنعت برق و انرژي است.

 

بيانيه ماموريت پژوهشگاه نيرو

فلسفه وجودي ماموريت پژوهشگاه نيرو شامل ارتقاء فناوري، توسعه پژوهش و نوآوري جهت افزايش توانمندي، رقابت پذيري و بهره‌وري صنعت برق و انرژي كشور است.
محصولات و خدمات اين ماموريت تكميل چرخه مديريت نوآوري و فناوري صنعت برق و انرژي از طريق:

    انجام تحقيقات توسعه اي و کاربردي و بنيادي در حوزه صنعت برق و انرژي
    اجراي مطالعات و تحقيقات  راهبردي، کلان، بلندمدت و با ريسک بالاي صنعت برق و انرژي
    مديريتِ تحقيقات کاربردي و توسعه اي صنعت برق و انرژي
    آينده نگاري، سياست پژوهي و برنامه ريزي فناوريهاي نوين در عرصه صنعت برق و انرژي
    اکتساب فناوريهاي نوين در عرصه صنعت برق و انرژي
    تجاري سازي نتايج تحقيقات و بکارگيري در صنعت برق  و انرژي
    تهيه استانداردها و ارائه خدمات آزمايشگاهي و ارزيابي کيفيت تجهيزات و سيستمهاي صنعت برق و انرژي
    طراحي و توسعه زيرساخت هاي مورد نياز جهت ايجاد مراکز و شرکت هاي  نوآور در حوزه صنعت برق و انرژي
    ايجاد و توسعه شبکه فناوري ميان دانشگاهها، مراکز پژوهشي و قطب هاي علمي-پژوهشي داخل و خارج کشور  در حوزه صنعت برق و انرژي

 


بيانيه ارزشهاي پژوهشگاه نيرو

    مرجعيت فناوري‌هاي صنعت برق و انرژي
    آينده نگري و نوآوري
    مشتري مداري
    يادگيري و بهبود مستمر
    شايسته سالاري و نخبه گرايي
    تعامل سازنده با مراكز علمي و پژوهشي
 


پژوهشكده‌ها و مراكز فعال:

    پژوهشكده برق
    پژوهشكده توليد نيرو
    پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه
    پژوهشكده  انتقال و توزيع نيرو
    پژوهشكده انرژي و محيط زيست
    مركز شيمي و مواد
    مركز توسعه فن آوري توربين‌هاي بادي
 


 زمينه‌هاي فعاليت پژوهشگاه نيرو

    همكاري با مراكز آموزش عالي، موسسات پژوهشي و سازمانهاي اجرايي در زمينه‎هاي پژوهشي
    توسعه دانش و فن آوري‌هاي مرتبط با تخصص‌هاي موجود در وزارت نيرو.
    انتقال تجارب ساير كشورها در زمينه فن‎آوري و دستيابي به دانش فني با هدف خودكفايي در ارتباط با وظايف و نيازهاي وزارت نيرو
    انتشار انواع كتب علمي، نتايج تحقيقات و استفاده از فن‌آوري ارتباطات با ايجاد شبكه‌هاي وسيع كامپيوتري بمنظور دستيابي به آخرين اطلاعات فني در جهان
          


شرح فعاليتها

    انجام طرحهاي پژوهشي بنيادي، كاربردي و توسعه‌اي با هدف دستيابي به دانش فني موردنياز وزارت نيرو در داخل كشور باتوجه به اصل توسعه پايدار .
    انجام فعاليتهاي ضروري به منظور بكارگيري نتايج تحقيقات در صنعت و تجاري سازي آنها.
    برقراري ارتباط با ساير موسسات و جوامع علمي پژوهشي در داخل و خارج كشور از طريق برگزاري گردهمايي‎هاي علمي و اجراي پروژه‎هاي تحقيقاتي مشترك جهت دستيابي به علوم و فن‎آوري‌هاي جديد
    برقراري ارتباط با نيروهاي متخصص و مبتكر در مراكز علمي پژوهشي كشور و فراهم نمودن امكانات لازم براي آنها در راستاي اهداف پژوهشگاه.
    مطالعه و تحقيق در مورد ساخت و تامين نيازهاي بنيادي و فني انواع نيروگاهها، پستها، خطوط انتقال نيرو و ساير مسائل مرتبط با وزارت نيرو و كارخانجات وابسته به آن .
 

 

بازدید : ۴٢۵۶٣ نفر