سه شنبه ١٣٩٨/٨/٢١ - ٩:٣٨ Language: English | فارسی
نرم‌افزار بانك اطلاعاتي پايگاه تحقيقاتي هرمزگان
عنوان پروژه : نرم‌افزار بانك اطلاعاتي پايگاه تحقيقاتي هرمزگان
پژوهشکده : پژوهشكده انتقال و توزيع نيرو
گروه مجری : گروه پژوهشي فشار قوي
کد پروژه : PHVBN02
مدیر پروژه : سعيد وفاكيش
پرسنل :محمدرضا شريعتي، مجيد رضائي
کارفرما : پژوهشگاه نيرو
تاریخ اجرا : 1383

احداث پايگاه تحقيقاتي هرمزگان در منطقه بوستانو نيازمند به بانك اطلاعات مدوني براي بررسي شرايط كاركرد تجهيزات و تهيه مستندات بود كه اين مهم با تهيه نرم‌افزاري كه كليه اطلاعات اوليه تجهيزات را دريافت دارد و در طي مرور زمان امكان ثبت تصاوير و گزارشهاي كاركرد تجهيز را بنمايد، انجام شد.