دوشنبه ١٣٩٨/٧/١ - ١۶:۴٩ Language: English | فارسی
برنامه‌ريزي راهبردي تحقيقات شركت برق منطقه‌اي غرب
عنوان پروژه : برنامه‌ريزي راهبردي تحقيقات شركت برق منطقه‌اي غرب
پژوهشکده : پژوهشكده انرژي و محيط زيست
گروه مجری : گروه پژوهشي اقتصاد و بازار برق
کد پروژه : PMABR01
مدیر پروژه : مهدي فرهادخاني
پرسنل :فريبرز تيموري، قهرمان ابوذر جيرندهي، محمدتقي عاملي، حميد جوادي
کارفرما : شركت برق منطقه‌اي غرب
تاریخ اجرا : 1388

فناوري‌محور بودن صنعت برق ايجاب مي‌نمايد نقش ويژه‌اي براي برنامه‌ريزي تحقيق‌ و ‌توسعه جهت موفقيت اين صنعت درنظر گرفته شود. همچنين باتوجه‌به تغييرات سريع صنعت برق در جهان و حركت بيشتر كشورها به سمت تجديدساختار صنعت برق و تشكيل بازار برق، شناسايي و تعيين استراتژي‌هاي آينده در اين صنعت نيز از اهميت ويژه‌اي برخوردار خواهد بود. بنابراين باتوجه‌به احساس نياز شركت برق منطقه‌اي غرب به مشخص شدن مسير تحقيقاتي شركت در راستاي استراتژي‌هاي آن، پروژه «برنامه‌ريزي راهبردي تحقيقات شركت برق منطقه‎اي غرب» به سفارش دفتر تحقيقات و استاندارد آن شركت در دستوركار اين گروه پژوهشي قرار گرفت.

در اين پروژه با هدف دستيابي به نقشه راه تحقيقات در جهت استراتژي‌هاي برق منطقه‌اي غرب و با بكارگيري متدولوژي علمي مناسب، پروژه‌هاي تحقيقاتي داراي اولويت تعيين گرديدند. خروجي نهائي اين پروژه سبد ساليانه پروژه‎هاي تحقيقاتي برق منطقه‌اي غرب در محورهاي توليد، انتقال، فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) و اقتصادي‌-اجتماعي در افق پنجساله مي‌باشد.